taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon locuri de munca bontida gherla dej cluj mecanic auto hayak gherla stand up comedy ivanov
gherla spital

Consiliul Judetean Cluj se asociaza cu mai multe comune pentru un Centru de Sanatate la Mociu

Până în anul 2011, în comuna Mociu a funcţionat un Centru de Sănătate cu personalitate juridică cu două secţii medicale : medicină internă şi pediatrie. Pacienţii beneficiau de servicii medicale de specialitate în regim de internare continuă, consultaţii medicale de specialitate, analize de laborator, ecografii abdominale. Centrul de Sănătate Mociu a deservit un număr de şapte comune (Mociu, Cămăraşu, Geaca, Ţaga, Cătina, Suatu, Palatca, Căianu) cu o populaţie arondată de circa 22.000.

Conform prevederilor H.G.R. 345/2011, privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selecţie a unităţilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu Casele de Asigurări de Sănătate, precum şi a listei acestor unităţi sanitare în anexa nr. 2, poziţia 29, Centrul de Sănătate Mociu a fost inclus pe lista unităţilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu Casele de Asigurări de sănătate, deci practic a fost lăsat fără surse de finanţare.

Consiliul Local al comunei Mociu a solicitat în numeroase rânduri sprijinul Consiliului Judeţean Cluj pentru reorganizarea fostului Centru de Sănătate Mociu în Centru de Sănătate multifuncţional, conform dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 58 din 16 iunie 2011 pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1144/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a centrelor de sănătate multifuncţionale.

În aceste condiţii având în vedere solicitările venite din partea comunelor Mociu, Caianu, Suatu, Frata, Catina, Camarasu, Palatca, Geaca si Buza, este propus  într-o primă fază, un acord de principiu pentru asocierea comunelor susmenţionate cu Judeţul Cluj.

Consiliul Local al comunei Mociu va avea în vedere efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru a identifica soluţia optimă de înfiinţarea Centrului de Sănătate Multifuncţional, respectiv fie prin reabilitarea clădirii existente fie prin realizarea unei construcţii noi, pe o altă parcelă de teren în incinta spitalului.

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, este necesară încheierea unui contract de asociere între unităţile administrativ-teritoriale şi Judeţul Cluj, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate.

Proiectulde hotarare se afla pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Cluj din 30 martie 2015. (foto: arhiva)

sus(2)jos(0)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns