taxi gherla telefon
mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon excavator gherla dej cluj

Consilierii locali au votat acoperirea deficitului de buget pe anul trecut

La sediul primăriei Gherla a avut loc miercuri de la ora 15 o ședință de îndată. Pe ordinea de zi s-a aflat un singur punct, „referat și proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2019 din excedentul bugetului local”.

În referatul proiectului s-a menționat că:

Potrivit art.58 alin (1) lit c din Legea 273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare: „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.”
Ţinând cont de prevederile art.58 alin (1) lit.c a Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare si Capitolul V 5.17.3 ( 1) lit b din OMF nr.3751/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019 care prevede ca «În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9 ianuarie 2019, inclusiv”
Astfel se propune aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019, în sumă de 6.316.547,45 lei din excedentul anului precedent și aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de funcționare a bugetului activităților autofinanțate pe anul 2019 în sumă de 155.248,59 lei din excedentul anului precedent.

Potrivit prevederilor art. 58 din Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale: (1) “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.”

Astfel se propune aprobarea excedentul bugetului local al anului 2019 în sumă de 6.551.402,18 lei să se folosească pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 și utilizarea excedentului din anul 2019, în sumă de 262.389,43 lei a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în anul 2020.

La ședință au fost prezenți doar 12 consilieri din totalul de 19, care au votat „pentru” aprobarea proiectului de hotărâre.

foto: arhiva

sus(2)jos(39)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon apartament chirie gherla

Lasă un răspuns