taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla locuri de munca gherla dej cluj mariflor muncitor locuri de munca gherla dej cluj mecanic alis electrician chirie garsoniera vanzare auto
gherla penitenciar martinuzzi

Concurență uriașă pentru posturile de agenți scoase la concurs la Penitenciar

Interesul pentru un serviciu bun și sigur la penitenciar este uriaș, iar asta o demonstrează numărul foarte mare de candidați înscriși.

În luna septembrie, Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat scoaterea la concurs în întreaga țară a 700 de posturi de agenți, bărbați și femei. La Penitenciarul Gherla s-au scos la concurs 15 posturi de agenți bărbați, în cadrul sectorului operativ.

Condițiile de înscriere au fost: minim studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, abilități fizice, motrice și de coordonare, verificate prin probă sportivă eliminatorie, cunoștințe de operare pe calculator nivel I, verificate prin probă practică eliminatorie.

Probele de concurs:

  • proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice
  • proba practică de verificare a abilităților de utiliare a calculatorului
  • interviul
  • proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului

Pentru posturile scoase la concurs la Gherla s-au înscris un număr de 173 de candidați. Practic, peste 11 candidați se luptă pentru un loc. Dosarele de înscriere s-au putut depune până pe 20 octombrie și toate au fost admise.

Concurență uriașă este și la Penitenciarul Oradea, unde s-au scos la concurs 43 de posturi pentru bărbați și 3 pentru femei. Aici și-au depus dosare 622 de bărbați și 166 de femei.

La Aiud, pentru 35 de posturi s-au înscris 437 de persoane. La Arad s-au depus 546 de dosare pentru 47 de posturi, iar la Satu Mare, pentru 18 posturi au fost 389 de candidați.

La Gherla, surpriza cea mare a venit pe 12 octombrie, când s-au anunțat rezultatele testării psihologice: mai puțin de jumătate din candidați (81) au fost admiși, din totalul de 173. 62 au fost declarați inapți, iar 30 au fost absenți. Dintre cei absenți, mulți au spus că nu au verificat calendarul concursului și că nu au știut ce trebuie să facă.

10 contestații au fost depuse la rezultatele testării psihologice, dar toate au fost respinse.

În calendarul concursului, candidații rămași în cursă trebuie să plătească o taxă de concurs de 150 de lei și să își depună dosarele medicale, până pe data de 27 noiembrie 2020.

Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste grilă și se va desfășura la Penitenciar. Datele de desfășurare a probelor rămase urmează să fie anunțate.

Reguli anti Covid pentru candidați

Când intră pe poarta penitenciarului, candidații trebuie să completeze și un chestionar Covid-19, cu informații despre eventuale contacte cu persoane pozitive, dacă au fost recent în străinătate, dacă au rude în străinătate și dacă au intrat recent în contact cu acestea, dacă au fost spitalizați recent ori dacă au avut simptome specifice infectării cu noul Coronavirus.

Candidații trebuie să aibă în vedere, pe parcursul întregului proces de recrutare și selecție, următoarele:

1. Respectarea tuturor regulilor de distanțare socială.
2. Echiparea, în mod obligatoriu, cu masca de protecție de tip medical. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de tip medical, de rezervă, precum și recipient cu substanță dezinfectantă de maximum 50 ml și mănuși.
3. La prezentarea la poartă de acces, candidatul va purta masca de protecție de tip medical, care acoperă complet gura și nasul, Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu scutește purtatul măștii.
4. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul.
5. În situația în care un candidat este confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2, ori este contact direct al unei persoane confirmate pozitiv (conform definiției de caz stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică), acestuia îi revine obligația de a informa de îndată Penitenciarul Spital Dej telefonic și prin e-mail și de a lua toate masurite care se impun într-o astfel de situație. Acestuia nu îi va fi permis accesul în vederea susținerii probei
planificate conform calendarului de concurs.

De asemenea, în eventualitatea în care, cu ocazia triajului epidemiologic efectuat la accesul în locurile de desfășurare a oricăreia dintre etapele de concurs, candidatul prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 (tuse, temperatura mai mare de 37,3°C, care se menține după 2 termometrizari succesive la interval de 15 minute, dificultăți în respirație, disfagie, tulburări de gust și de miros, tulburări digestive), nu fi va fi permis accesul în vederea susținerii probei/în unitate.

Ce sarcini vor avea viitorii agenți

– să execute paza şi apărarea locului de deţinere conform îndatoririlor specifice ale postului, având asupra sa armamentul, muniţia şi mijloacele de legătură şi imobilizare cu care a fost dotat;

– să interzică încercările de escaladare a gardurilor împrejmuitoare de către persoanele private de libertate sau alte persoane;

– să cunoască şi să respecte prevederile legale privind uzul de armă;

– să someze şi să oprească persoanele necunoscute care intră sau ies în sau din zona stabilită conform îndatoririlor specifice ale postului, efectuând, dacă este cazul, uz de armă;

– să intensifice observarea şi supravegherea către interiorul locului de deţinere pe timpul desfăşurării apelului persoanelor private de libertate sau a altor activităţi desfăşurate cu acestea în apropierea postului, pentru a fi în măsură să acţioneze în cazul încercărilor acestora de a se sustrage de la regimul executării pedepsei privative de libertate;

– să verifice documentele de legitimare a personalului ia intrarea şi ieşirea în şi din locul de deţinere;

– să verifice documentele de identitate sau de legitimare ale persoanelor din afara locului de deţinere, cărora li s-a permis accesul, atât la intrare, cât şi la ieşire, conform prevederilor legale;

– să permită ieşirea persoanelor private de libertate, numai pe baza documentelor legal întocmite şi, după caz, cu paza necesară. Intrările şi ieşirile se înregistrează în documentele din evidenţa postului;

– să oprească la postul de control persoanele în ale căror documente de identitate se constată nereguli sau pe cele care au încălcat regulile de acces, să informeze şeful de tură sau şeful serviciului siguranţa deţinerii şi să acţioneze conform dispoziţillor;

– să efectueze controlul antiterorist şi de specialitate asupra tuturor persoanelor care intră în locul de deţinere şi asupra bagajelor acestora, cu excepţia celor prevăzute de unele acte normative;

– să efectueze controlul specific asupra persoanelor şi bagajelor acestora, care ies din locul de deţinere, prin sondaj, ori la dispoziţia şefilor ierarhici;

– să verifice mijloacele de transport care intră sau ies prin postul de control;

– să cunoască configuraţia postului de supraveghere, numărul şi categoria persoanelor private de libertate pe care le supraveghează şi, nominal, pe cele care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului;

– să supravegheze persoanele private de libertate pe care le are în primire, să împiedice stabilirea de legături nepermise cu alte persoane private de libertate şi să prevină săvârşirea abaterilor disciplinare din partea acestora;

– să conducă şi să coordoneze activităţile stabilite prin programul zilnic care se desfăşoară în sectorul său de activitate; să pretindă respectarea, de către persoanele private de libertate, a regulilor de ordine interioară în orice împrejurare şi să urmărească menţinerea stării de disciplină şi curăţenie;

– să urmărească respectarea şi îndeplinirea măsurilor igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate nou primite de la organele de poliţie sau sosite prin transfer;

– să execute sau, după caz, să urmărească executarea percheziţiei corporale amănunţite în situaţiile prevăzute de actele normative în vigoare;

– să execute activităţile prilejuite de punerea în tibertate a persoanelor private de libertate;

– să însoţească persoanele private de libertate la cabinetele medicale, infirmerie, vizite, curţi de plimbare, terenuri de sport, spaţii destinate desfăşurării demersurilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, ori alte locuri stabilite de conducerea locului de deţinere, informându-se, în prealabil, despre măsurile de siguranţă stabilite pentru deţinuţii luaţi în primire;

– să asigure acordarea drepturilor legale persoanelor private de libertate, în cantităţile şi la perioadele stabilite pentru fiecare categorie, numai după ce a stabilit identitatea acestora şi a persoanebr vizitatoare;

– să controleze cu atenţie conţinutul pachetelor pentru a preveni introducerea bunurilor sau substanţelor interzise şi să urmărească exclusiv vizual desfăşurarea convorbirilor pe timpul vizitelor, cu respectarea confidenţialităţii şi informarea imediată a şefului nemijlocit atunci când constată încălcări ale reglementărilor în vigoare;

– să ofere informaţii persoanelor sosite la vizită, în limita competenţelor şi să asigure desfăşurarea vizitei într-un climat civilizat;

– să introducă la vizită persoanele vizitatoare, conform planificării aprobate de directorul locului de deţinere și a deciziei acestuia referitoare la numărul de persoane admise;

– să efectueze, potrivit dispoziţiilor legale, percheziția corporală sumară a persoanelor private de libertate pe care le ia în primire din zona de acces a secţiei;

– să cunoască numărul persoanelor private de libertate din formaţia de muncă care i s-a repartizat şi să ia măsurile necesare prevenirii oricărui incident;

– să organizeze şi să asigure paza şi supravegherea persoanelor private de libertate la punctul de lucru, conform documentelor aprobate de conducerea locului de deţinere;

– să verifice, periodic, prezenţa persoanelor private de libertate şi să anunţe dispeceratul locului de deţinere, prin mijloacele de legătură aflate la dispoziţie, la intervaiele stabilite prin îndatoririle specifice, despre situaţia de la punctul de lucru;

– să organizeze şi, după caz, să execute, potrivit dispoziţiilor legale, percheziţia corporală sumară sau, după caz, amănunţită, cu respectarea reguiilor referitoare la executarea percheziţiei persoanelor private de libertate la plecarea de la punctul de lucru.

foto: arhiva

sus(10)jos(11)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns