taxi gherla telefon
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod irrom fabrica calorifere salariu
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon nisip balast gherla canalizare fose septice transport materiale constructii gherla dej cluj angajare bucatar locuri de munca gherla dej cluj conte restaurant angajare locuri de munca infirmier camin varstnici rebeca snatioana gherla dej cluj
primarie gherla

Ce votează consilierii locali la sfârșit de an

Joi la amiază consilierii locali din Gherla se întâlnesc în ședința ordinară a lunii decembrie, cel mai probabil ultima din 2019.

În proiectul ordinii de zi sunt mai multe puncte.

1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ, de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2020-2021.

 

NR.

CRT

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT TIP DE UNITATE
         1.       GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “ARICI POGONICI”  GHERLA Personalitate juridică
         2.       GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “ARICI POGONICI”

– STRUCTURA 2 GHERLA

Structură învăţământ
         3.       GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT

“ARICI POGONICI” – STRUCTURA 1 GHERLA

Structură învăţământ
         4.       GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“CĂSUŢA FERMECATĂ”  GHERLA

Personalitate juridică
         5.       GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“VESELIEI”  GHERLA

Personalitate juridică
         6.       GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL

“VESELIEI”- STRUCTURA  1  GHERLA

Structură învăţământ
         7.       LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA Personalitate juridică
         8.       LICEUL TEORETIC “ANA IPĂTESCU” GHERLA Personalitate juridică
         9.       LICEUL  TEORETIC  „KEMÉNY ZSIGMOND” GHERLA Personalitate juridică
       10.     LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” GHERLA Personalitate juridică
       11.     CLUBUL COPIILOR GHERLA Structură învățământ
       12.     ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHERLA Personalitate juridică
       13.     SCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ”  GHERLA Personalitate juridică

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Clujului F.N.

Prin cererea nr.14732 din 31.10.2018, SC KIROGIAT SRL prin J. A. I. cu sediul în Municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUZ pentru construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str.Clujului F.N.
Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr.182/14732 din 19.11.2018.
Potrivit extrasului CF nr.55387 cu nr. cadastral 55387, proprietari tabulari asupra terenului în suprafață de 900 mp, în cotă actuală ½ fiecare sunt J. A. I. și B. L.- cetățean italian.
Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul este situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.19 -zona de locuințe.
Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism Zonal referitor la construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Clujului F.N.
Astfel fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarul a trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Documentația a fost analizată în ședința CTUAT în data de 06.12.2019.
În urma analizei, comisia a propus eliberarea avizului favorabil și analizarea documentației PUZ într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în vederea luării unei hotărâri.
Prin prezenta documentație se propune realizarea unei spălătorii auto cu dimensiunile 17,50mX6,00m = 105,00 mp. Construcția propusă se va amplasa la o retragere de 15,40 m față de limita de proprietate dinspre DN1C (str.Clujului) și la minim 3,0 m față de limitele laterale. Racordul la utilități se va face la cele existente în zonă. Accesul auto și pietonal se va face din str. Clujului. Parcarea autovehiculelor se va face în incinta parcelei prin propunerea a 5 locuri.
Procent de ocupare propus (POT propus) pentru parcela în cauză este de 11,70% și coeficientul de utilizare a terenului (CUTpropus) =0,12.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, garaj auto, împrejmuire, racorduri utilități, acces, în Municipiul Gherla, str. Reformei F.N.

Prin cererea nr. 15319 din 22.11.2018, M. F., domiciliat în Municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD și construire casă familială P+M, garaj auto, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități la imobilul situat la adresa de mai sus.
Petentul, împreună cu soția M. C.-A. sunt proprietari tabulari cotă 1/1 parte asupra imobilului înscris în CF nr.54509 cu nr. cadastral 54509.
Urmare acesteia, Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr.188/15319 din 04.12.2018.
Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu referitor la Construire casă familială P+M, garaj auto P, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități., branșamente și racorduri utilități.
Documentația astfel întocmită, după parcurgerea circuitului de avizare a fost supusă spre discuție în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 06.12.2019.
Potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții publicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu modificările și completările ulterioare, rezultă ca aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.
În urma discuțiilor purtate s-a propus ca documentația de urbanism întocmită să fie supusă spre dezbatere într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în vederea luării unei hotărâri.
Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei case familiale cu regim de înălțime P+M, garaj auto P, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități, în Municipiul Gherla, str. Reformei F.N.
Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul este situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.13, în zona de locuințe conform PUZ aprobat prin HCL nr.15/26.02.1998..
Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 17,99 m față de aliniamentul stradal, 3,00 m față de limita de proprietate dinspre nord est și 5,92 m față de limita de proprietate dinspre sud-vest.
Garajul propus se va amplasa la o retragere minimă de 2,00 m de la aliniamentul stradal, 3,00 m față de limita de proprietate dinspre sud-vest și 11,44 m față de limita de proprietate dinspre nord-est.
Accesul auto și pietonal se va face din strada existentă. Racordurile la utilități se vor face la cele existente.

4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobareacontului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2019.

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.11.2019 care la partea de venituri înregistrează încasări în suma de 38.528.603 lei, iar la partea de cheltuieli înregistreaza plăţi în suma de 28.009.420 lei, conform anexei la  hotărâre.
Art.2: Se aprobă contul de execuţie al activităţilor autofinanţate la 30.11.2019, înregistrând la partea de venituri încasări in suma de 16.517.671 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi în suma de 15.987.437 lei, conform anexei la hotărâre.
Art.3 : Se aproba situaţiile financiare ale Municipiului Gherla la 30.11.2019 si anexele corespunzatoare, care reflectă contul de execuţie al bugetului local și al activităţilor autofinanţate, la 30.11.2019
Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primăriei va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

5.Referat șiproiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020.

6.Diverse probleme.

sus(37)jos(27)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon parbriz luneta gherla dej cluj atelier service

Lasă un răspuns