taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon
primarie gherla

Ce votează consilierii locali la ședința lunii aprilie

Ședința ordinară a consiliului local Gherla are loc joi, 25 aprilie, de la ora 16.

Proiectul ordinii de zi

1.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere, în Municipiul Gherla str. Victoriei nr. 15. (fosta piață agro-alimentară)

2.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări, modificare reclame, refacere accese, fațade și copertină principală, modificare imbiss, demolare și construire magazin Lidl, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, amplasare totemuri și panouri publicitare, organizare șantier, în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.1, 1/A.

3.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA, începând cu data de 01.05.2019.

În raportul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de
SC ADP GHERLA SA se arată că, urmare a cererii nr 2449 din 01.03.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate începând cu data de 01.05.2019, s-au constatat următoarele:
SC ADP GHERLA SA solicită modificarea tarifelor existente și aprobarea unor noi tarife față de cele stabilite pentru anul 2018, justificând aceasta prin următoarele :
– începând cu 01.01.2019, prin HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, acesta se modifică
– rata inflației în anul 2018 a fost de 4.60%
– necesitatea aprobării unor noi tarife pentru activitățile de construcții

Prețurile propuse începând cu 01.05.2019 sunt următoarele:
– Tarife orare la utilaje pentru Primăria Municipiului Gherla conform anexei 1
– Tarife orare la utilaje pentru persoane fizice și juridice (terți) conform anexei 2
– Tarife manoperă și utilaje pentru Primăria Municipiului Gherla conform anexei 3
– Tarife manoperă și utilaje pentru persoane fizice și juridice (terți) conform anexei 4
– Tarife manoperă, utilaje și materiale la Adăpostul de câini fără stăpân conform anexei 5
– Tarife manoperă (diverse) pentru Primăria Municipiului Gherla conform anexei 6
– Tarife manoperă ( diverse) pentru persoane fizice și juridice conform anexei 7
– Tarife manoperă reparații construcții I – practicate pentru Primăria Municipiului Gherla conform anexei 8
– Tarife manoperă reparații construcții I – practicate pentru persoane fizice și juridice conform anexei 9
– Tarife manoperă reparații construcții II – practicate pentru Primaăia Municipiului Gherla conform anexei 10
– Tarife manoperă reparații construcții II – practicate pentru persoane fizice și juridice conform anexei 11

Prin urmare, se propune aprobarea manoperei directe și a tarifelor orare de funcționare a utilajelor și mijloacelor de transport pentru lucrările de reparații străzi, întreținere parcuri, zone verzi, întreținerea căilor publice din Municipiul Gherla, a tarifelor la adăpostul de câini fără stăpân și a tarifelor pentru servicii diverse de către SC ADP GHERLA SA conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11.

ANEXE 1-11 TARIFE ADP (click)

4.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.05.2019.

În raportul privind aprobarea tarifelor se arată că, urmare a cererii nr 1891 din 18.02.2019 a SC ADP GHERLA SA, luând în considerare că 77,50 % din personalul care asigură salubrizarea municipiului Gherla și a localităților componente, Hășdate, Silivaș și Băița sunt persoane necalificate angajați cu salarul de bază minim brut pe țară garantat în plată și că prin HG 937/07.12.2018 salarul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut cu 9,47% de la 1900 la 2080 lei; având în vedere OUG 74/17.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, Art. 17, alin. (1), lit. g) în conformitate cu care, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, operatorii economici care gestionează depozitele autorizate trebuie să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute pentru gestionarea deșeurilor contribuția pentru economia circulară prevăzută în OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare de 30 lei/tona la care se adaugă TVA, lucru menționat în Actul Adițional la Contractul de eliminare a deșeurilor municipal nr. 145/05.01.2017 încheiat în data de 20.12.2018, atașat alăturat, cererii, 

SE PROPUNE aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (preț/mc) si pentru persoane fizice (preț/persoana/lună) pentru SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.05.2019 conform ANEXA

5.Referat şi proiect de hotărâre privindaprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2019.

În referat se arată că, conform art 49 alin (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”
Ca urmare se propune aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la31.03.2019 conform anexelor.

6.Diverse probleme.

sus(0)jos(11)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns