hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata locuri de munca gherla bucatar restaurant conte locuri de munca gherla incaltaminte locuri de munca gherla jocuri pariuri casier operator usr gherla intalnire

sedinta consiliul local gherla

Ce se votează la primărie în ședința lunii mai

Încă o ședința bogată în subiecte se anunță la primărie pentru ziua de 24 mai. Pe proiectul ordinii de zi sunt mai mult de 10 puncte, care urmează să fie discutate și votate de consilierii locali.

Între subiecte, încetarea mandatului consilierului Marius Sabo și validarea mandatului lui Adrian Crișan (PNL),

PROIECT AL ORDINII DE ZI

 1. Referat şi proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local
 2. Referat şi proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 3. Referat de proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali că membrii supleanți ai Consiliului Local al Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Gherla
 4. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla și a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Gherla
 5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, având numărul cadastral 52714, în suptafata de 196 mp, situat în stradă Parcului FN, în jurul construcției denumită CHIOȘC ȘTRAND (corp C4 în CF)
 6. Referat şi proiect de hotărâre privind deplasarea unor delegații în străinătate
 7. Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administrație la Liceul Teoretic Kemeny Zsigmond Gherla
 8. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2018 pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii 416/2001, privind venitul mimim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 9. Referat și proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Grupului de lucru local (GLL) Gherla pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluzine a cetățenilor românii aparțînând minorităților rome, pentru perioada 2018-2020, în Municipiul Gherla
 10. Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea numărului de reprezentanți al Municipiului Gherla și ai Consiliului Local al Municipiului Gherla în cadrul Asociației Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene
 11. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit legii nr.15/2003
 12. Referat și proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza SF (studiu de fezabilitate) + PT (proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”
 13. Diverse probleme
sus(4)jos(24)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

2 comentarii

 1. In oras,lucrarile de reparatii strazi sunt in intarziere nejustificata avand in vedere ca vremea a fost potrivita.....
  Strada Fierarilor este varza, sunt gropi in asfalt, stationeaza f. multe masini, viteza mare a autoturismelor si microbuzelor si....f.multi copii- elevi in pericol....

  sus(38)sus(1)

Lasă un răspuns