taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj locuri de munca angajare gherla dej cluj supercom sofer muncitor
caine tuse

Ce obligații vor avea deținătorii de câini din Gherla – regulament nou, în dezbatere publică

Un prim regulament privind deținerea câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Gherla este adus la sfârșit de an în dezbaterea publicului.

În referatul proiectului se arată că, analizând dezbaterile de pe rețelele de socializare și coborând în mijlocul populației, s-a constatat existența unui număr semnificativ de mare de animale de companie, îndeosebi câini, animale care necesită o mai mare aplecare asupra lor, fără a deranja restul populației și al locuitorilor Municipiului Gherla. Se impune astfel întocmirea unui regulament care să vină în sprijinul populației Municipiului Gherla, cu drepturi și obligații pentru iubitorii și deținătorii de câini de companie, căutând respectul și mulțumirea acestora într-un mediu curat și sigur.

Astăzi nu există o astfel de reglementare expresă ce privește câini de companie pe rază teritorială a Municipiul Gherla, fiind necesară emiterea și aprobarea unui astfel de regulament.

Regulamentul transpune în practica cotidiană a Municipiului Gherla diferite reglementări care vin în întâmpinarea și ajutorul iubitorilor și deținătorilor de animale, clarifică rasele de câini și modul de recreeere pe domeniul public în siguranță, stabilește locații speciale pentru plimbare și identifică, propunând spre amenajare, un spațiu de joacă, amenajat corespunzător, destinat câinilor de companie.

Regulamentul propus urmărește asigurarea unui climat social civilizat, asigurarea egalității de drepturi între locuitorii orașului, precum și asigurarea bunăstării și protecției animalelor, în conformitate cu principiile și regulamentele în vigoare.

Totodată, regulamentul clarifică modul de îngrijire și tratament, de plimbare, de igienă, de clarificare a responsabilităților proprietarilor/deținătorilor de câini precum și a modului de control și sancționare a neregulilor și abaterilor constate sau sesizate.

Dispozițiile se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare, Legea 258/2013 privind microciparea, OUG 55/2002 privind rasele de câini periculoase, Legea 60/2004 privind convenția Europeană de protecție a animalelor, Legea 205/2004 completată prin Legea 9/2008 privind protecția animalelor cu Normele de aplicare, OG 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinară, cu modificările la zi.

REGULAMENT
privind deținerea câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla

Prezentul regulament urmărește asigurarea unui climat social civilizat, asigurarea egalității de drepturi între locuitorii Municipiului Gherla, precum și asigurarea bunăstării și protecției animalelor, în conformitate cu principiile și regulamentele în vigoare.
Art. 1 Definiții
1) Proprietarul câinelui – persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile înregistrate legal sau persoanele juridice pe numele cărora câinele este înregistrat în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân.
2) Deținătorul Câinelui – orice persoană fizică sau juridică ce deține în îngrijire un câine.
3) Foster – deținerea temporară a unui animal de companie abandonat, făcută cu titlu gratuit de către o persoană fizică, la domiciliu/reședința, în baza unui contract scris cu o asociație de protecție a animalelor.
4) Câine periculos – câine aparțînând următoarelor rase: câini de luptă și de atac asimilați raselor Pit Bull, Boerbull, Bandog; American Staffordshire Terrier; Tosa; Rottweiller; Dog Argentinian; Mastino Napolitano; Fila Braziliano; Mastiff; Ciobănesc Caucazian; Cane Corso; metișii acestora.
5) Câine agresiv – orice câine, care fără să fie provocat, muscă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private.
Nu întră în categoria câinilor agresivi definiţi la alin. (1):
a) orice câine care atacă sau muşcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine;
b) orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană.
6) Câine de rasă – orice câine care provine din monta a doi câini de aceiași rasă și a cărui origine și identificare se poate face printr-un certificat de origine.
7) Câine metis – orice câine care provine din monta a doi câini de rase diferite sau cel puțîn a unui câine de rasă.
8) Câine de rasă comună – orice câine ce nu poate fi asimilat unei rase omologate.
9) Câine identificat – orice câine care are implantat un microcip al cărui număr este înregistrat la Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân.
10) Câine fără stăpân – orice câine crescut, adăpostit, ținut pe domeniul public, în locuri publice sau în spații adiacente acestora, înafara proprietății stăpânului sau deținătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, neidentificat.
11) Câine sterilizat – orice câine care a fost supus unei intervenții chirurgicale în urmă căreia a devenit în mod definitiv inapt de a se reproduce.
12) Abandonarea unui câine – lăsarea unui câine aflat în îngrijirea unei persoane, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical.
13) Dispariția câinelui – pierderea, furtul sau lipsa câinelui supravegheat fără voia deținătorului, de la locul unde este deținut sau de sub supravegherea acestuia, pentru mai mult de 24 ore.
14) Condominiu – imobilul format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele proprietăți sunt comune, iar celelalte sunt individuale, pentru care se întocmeste o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.
15) Talie – mică sub 50 cm; medie între 50 și 65 cm; mare peste 65 cm; înălțimi măsurate la nivelul greabănului.
16) Câine utilitar – orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale, de serviciile de securitate, protecție și pază, de persoanele cu dizabilități, precum și orice câine folosit în caz de dezastre sau folosit în activități educative, terapeutice, utilitare, de căutare sau salvare.
17) Bunăstarea câinelui – nivelul de bunăstare se apreciază în funcție de: starea de sănătate, confort, îngrijire, siguranță și igienă, dacă nu suferă de stări neplăcute, precum durere, frică, stres.
18) Cruzimea – se înțelege omorârea animalelor cu intenție, practicarea tirului pe animale domestice sau captive, organizarea de lupte între animale sau cu animale, folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, folosirea de animale în orice scopuri care le provoacă suferință fizică sau psihică, abandonarea și/sau alungarea unui animal care depinde de îngrijirea omului, administrarea de substanțe destinate stimulării capacităților fizice, maltratarea, schingiuirea, intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal (cuparea urechilor, codomia, sectionarea corzilor vocale etc.), despărțirea puilor de mama până la vârstă de minim 8 săptămâni de viață, capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege, folosirea armelor cu tranchilizant în alte scopuri decât pentru imobilizarea animalelor.
19) Rău tratament – comportament brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, neasigurarea unui adăpost corespunzător, asigurarea de apă și rana suficiente, posibilitatea de mișcare suficientă, îngrijire și atenție asistență medicală.

Art. 2 Reglementări generale
Proprietarii câinilor au obligația de a asigura animalelor condiții corespunzătoare de igienă, protecție și sănătate. Proprietarul, fosterul, respectiv deținătorul câinelui răspund civil, contravențional și penal pentru faptele acestuia. Toți câini de rasă comună și metișii trebuie obligatoriu sterilizați, cu excepția câinilor a căror stare de sănătate sau vârstă nu permite această intervenție, precum și a câinilor utilitari. Costurile privind sterilizarea revine proprietarului, fosterului sau deținătorului câinelui, după caz. Este obligatorie înscrierea tuturor câinilor cu stăpân în baza de date națională (RECS).

Art. 3 Deținerea câinilor
Câini deținuți în apartamente sau alte locuințe condominale:
a) Se vor lua toate măsurile posibile și legale în vederea respectării orelor de liniște și a siguranței publice și pentru a înlătura orice disconfort ce poate fi adus vecinilor;
b) Reclamațiile vecinilor sau asociației de proprietari și/sau chiriași nu pot constitui motivul abandonului câinelui și nici supunerii acestuia la rele tratamente ori cruzimi;
c) Deținerea unui câine nu poate face obiectul impunerii unor taxe ori cheltuieli în sarcina proprietarului sau deținătorului;
d) Deținătorii de câini vor manifesta o atitudine calmă, înțelegătoare și civilizată față de locatarii care și-au manifestat orice nemulțumire privind prezența câinelui și vor depune toate eforturile pentru a asigura condiții civilizate de vecinătate.

Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor periculoși trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
c) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor periculoși şi agresivi au obligaţia să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”, printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm.

Proprietarii celorlalte rase de câini pot fi și persoane care au împlinit vârstă de 16 ani, dar este necesar acordul părinților până la vârstă de 18 ani.

Persoanele fizice sau juridice care dețin câini în grădinile sau curțile imobilelor sau în alte perimetre îngrădite, folosite cu titlu legal, sunt obligați să le asigure animalelor următoarele:
a) Adăposturile individuale, construite în funcție de caracteristicile animalului, pentru protecția împotriva intemperiilor; adăpstul va fi construit din materiale care nu sunt dăunătoare pentru câine și care pot fi întreținute cu ușurință. Adăpostul trebuie să aibă dimensiunea suficient de mare pentru a-i permite acestuia să se întoarcă și să stea în picioare.
b) În cazul câinilor legați, zgarda va fi confecționată dintr-un material care să nu dăuneze sănătății animalului și va avea o formă și dimensiuni care să nu permită strangularea sau rănirea acestuia. Limitarea mișcării câinelui se poate face: utilizând un lanț din zale metalice de minim 2 m, fixat la un capăt sau culisat pe un cablu și va avea obligatoriu la capete dispozitiv tip vârtej; sau într-un țarc având o suprafață minimă de 6 ori mai mare decât cușcă a cărui împrejmuire nu permite evadarea sau rănirea animalului.
c) Durata maximă de limitare a mișcării este de maxim 12 ore din 24.

Art. 4 Cruzimi și alte tratamente

Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie, următoarele:
a) un adăpost corespunzător;
b) hrană şi apă suficiente;
c) posibilitatea de mişcare suficientă;
d) îngrijire şi atenţie;
e) asistenţă medicală.

Deţinătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente şi cruzimi.

Deținătorii câinilor sunt obligați că, în funcție de nevoile etologice, rasă, sex și vârstă acestora, să le asigure următoarele: atenție și îngrijire, condiții de adăpostire propice, cantități suficiente de hrană și apă, posibilități de a face mișcare.

Cruzimea îndreptată împotriva animalelor, precum și aplicarea de rele tratamente, indiferent de formă și scopul acestora, sunt interzise.

În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înţelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum şi neasigurarea condiţiilor prevăzute la art 5 alin. (1) din Legea 205/2004.

În sensul prezenței legi, prin cruzime faţă de animale se înţelege:
a) omorârea animalelor, cu intenţie;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e) folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau răniri;
f) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului;
g) administrarea de substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor sportive, sub formă dopajului;
h) maltratarea şi schingiuirea animalelor;
i) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor;
j) provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace;
k) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă;
l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege;
m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea animalelor.

Art. 5 Accesul câinilor în spații publice, menținerea curățeniei și păstrarea liniștii și siguranței publice
– este permis accesul cu câini pe domeniul public sau privat al Municipiului Gherla cu condiția că aceștia să fie ținuți în lesă, care să permită controlul acestora în orice situație;
– câinii periculoși sau agresivi vor fi ținuți în lesă și vor purta în mod obligatoriu botniță;
– la ieșirea pe domeniul public sau privat al Municipiului Gherla, deținătorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate sau un alt document care atestă efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, eliberate de un cabinet veterinar autorizat și înregistrarea în RECS (original sau copie);
– este interzis accesul persoanelor însoțite de câini în spațiile de joacă pentru copii;
– câinii utilitari aflăți în misiune sunt exceptați de la prevederile prezentului articol.
(1) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) din OUG 55/2002 în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis.
(2) Accesul câinilor prevăzuţi art. 1 lit. a) din OUG 55/2002 în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţînătorul temporar.
(3) Staţionarea câinilor prevăzuţi art. 1 lit. a) din OUG 55/2002 în părţile comune ale imobilelor prevăzute la alin. (2) este interzisă.
(4) Accesul câinilor prevăzuţi art. 1 lit. a) din OUG 55/2002, precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv*) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) OUG 55/2002. În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis fără botniţă şi fără lesă.
(5) Proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă este însoţit de acesta când conduce animale izolate, în turmă sau în cirezi, pe drumurile publice pe care accesul le este permis, nu se supune obligaţiilor prevăzute la alin. (1) – (4), ci are obligaţia de a supraveghea câinele şi de a împiedica atacul canin asupra unei persoane.

Art. 6 Reglementări generale privind igiena

Însoțitorii de câini au obligația de a păstra curățenia spațiului public prin colectarea de îndată a dejecțiilor câinelui însoțit, colectarea excrementelor se va face utilizând articole sanitare de tipul pungilor de unică folosință. Pe toată durata plimbării câinilor în spațiul public, însoțitorii vor avea asupra lor pungi în vederea menținerii curățenei în urma câinilor. Se interzice aruncarea de către orice persoană fizică sau juridică a cadavrelor de animale pe domeniul public sau privat al Municipiului Gherla; cadavrele se vor preda firmelor specializate în neutralizarea deșeurilor de origine animală.

Art. 7 Alte prevederi conexe
1) Se interzice comercializarea sau introducerea în vederea comercializării, pe rază Municipiului Gherla, a câinilor periculoși sau agresivi, definiți conform OUG 55/2002, care nu au valoare chinologică atestată de Asociația Chinologică Română.
2) Se interzice comercializarea sau introducerea în vederea comercializării, pe rază Municipiului Gherla, cu excepția locurilor special amenajate și autorizate în acest scop.
3) Pe raza Municipiului Gherla, înstrăinarea câinilor de companie se poate face doar după identificarea acestora prin microcipare și înregistrare în RECS.

Art. 8 Spațiile destinate câinilor
Primăria Municipiului Gherla, prin SC ADP SA Gherla, va identifica și amenaja spații destinate câinilor în funcție de talie, care pot fi : locuri de joacă pentru câini și parcuri de agrement pentru câini. Spațiile destinate câinilor vor avea minim câteva obligații: iluminare pe timpul nopții, bănci, alee pietonale și zone cu iarbă, coșuri de gunoi, surse de apă potabilă, locurile de joacă vor fi îngrădite cu garduri cu înălțimea de minim 1,2 m, panouri informative și educative.

În cazul schimbării destinației unui spațiu destinat câinilor, municipalitatea va amenaja prioritar un alt spațiu, corespunzător spațiului desfintat.

Primăria Municipiului Gherla, prin SC ADP SA Gherla, va asigura întreținerea spațiilor destinate câinilor. Asociațiile de proprietari pot solicită și propune, pe un teren administrat de acestea, amenajarea unor locuri destinate câinilor.

Deținătorii de câini vor respecta regulamentele de funcționare ale parcurilor publice special amenajate.

Restricții în ineriorul locurilor destinate câinilor:
Este interzis accesul câinilor periculoși/agresivi, indiferent de rasă sau dimensiune;
Nu este permis accesul câinilor fără carnet de sănătate sau care nu au vizele medicale la zi;
Nu este permis accesul câinilor bolnavi sau al cățelelor în călduri;
Nu este permisă intrarea unei persoane cu mai mult de doi câini;
Mâncarea, fumatul și băuturile alcoolice sunt interzise în incinta parcului;
Accesul copiilor sub 16 ani neînsoțiți este interzisă;
Persoanele sub 18 ani nu au voie să plimbe singure câinii în parc;
Nu este permisă toaletarea și cosmetizarea câinilor în interiorul parcului.

Art. 9 Alte precizări

Persoanele care dețîn câini periculoși sau agresivi sunt obligate să depună la sediul local al poliției de proximitate o copie a adeverinței eliberate de Asociația Chinologică Română, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoria periculos sau agresiv, precum și o declarație pe proprie răspundere care să cuprindă numărul microcipului, date despre vaccinurile antirabice efectuate și a rapelurilor anuale, efectuarea sterilizării câinilor de lupta și de atac, asigurarea de răspundere civilă pentru daune eventuale produse de către acești câini. Proprietarii câinilor periculoși, în cazul schimbării domiciliului, să depună în termen de 48 ore, documentele mai sus menționate la sediul poliției de proximitate în a cărui rază se află noul domiciliu. Pierderea, decesul sau înstrăinarea câinilor periculoși sau agresivi trebuie declarate în termen de maxim 48 ore la sediul poliției de proximitate în a cărei rază se găsește imobilul de deținere a animalului.
Este interzisă reproducerea exemplarelor din rasele: American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Filă Braziliero, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso, fără drept de reproducere recunoscut de Asociația Chinologică Română, precum și a metișilor lor. Câinii de lupta și atac, asimilați prin caracterele lor morfologice cu tipurile Pit Bull, Boerbull, Bandog, precum și metiși lor, vor fi obligatoriu sterilizați, indiferent de sexul lor.

Art. 10 Contravenții
Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează :
a) Nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin (3) și art. 6 alin (4) cu amendă de la 50 lei la 100 lei;
b) Nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin (1)(2), art. 7 alin (2), art. 9 alin (7) cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
c) Nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin (4) și art. 6 alin (1)(2)(5) cu amendă de la 200 lei la 400 lei;
d) Nerespectarea dispozițiilor art. 2 alin (3), art. 6 alin (3)(6)(8) și art. 8 alin (2) cu amendă de la 300 lei la 500 lei;
e) Nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin (1)(3) cu amendă de la 400 lei la 600 lei;

Controlul respectării prezenței hotărâri a consiliului local și încheierea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor vor fi efectuate de către agenții Poliției Locale a Municipiului Gherla.

Răspunderea pentru contravențiile prevăzute de prezența hotărâre se reține în sarcina persoanelor fizice sau juridice, după caz. Persoana sancționată contravențional poate achita în termen de cel mult 48 ore de la înmânare sau de la data comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii contraventionale, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal.

Art 11 Dispoziții generale

1. Primăria poate să efectueze controale prin Poliția Locală a Municipiului Gherla și să aplice amenzi în cazul în care spațiile vor fi utilizate fără respectarea reglementărilor stabilete.
2. Nerespectarea prezentului regulament de funcționare poate conduce la interzicerea dreptului de mai accede în parcurile și locurile de agrement destinate câinilor.
3. Intrarea în locurile destinate câinilor presupune cunoașterea și acceptarea prezentului regulament.
Dispozițiile prezentului regulament se completeaza cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, OUG 55/2002, Legea 60/2004, Legea 205/2004, cu modificările ulterioare.

***

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 11.12.2020.

Proiectul de hotărâre de consiliu local, însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

foto: arhiva

sus(20)jos(14)

Lasă un răspuns