mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata ochelari vedere gherla gama optic dej cluj tigla metalica depozit gherla mondial dej cluj cabinet veterinar gherla medic telefon cabinet orl gherla dej cluj locuri de munca gherla ortho medimar incaltaminte loc spatiu joaca copii gherla conte pret
pompieri svsu gherla

Ce amenzi riscă cei care aprind vegetația


Având în vedere frecvenţa incendiilor de vegetaţie produse la nivelul Municipiului, primăria municipiului Gherla, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, aduce la cunoştinţa cetăţenilor măsurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor de mirişti şi vegetaţie uscată.

În vederea diminuării fenomenului de incendiere a vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole  şi a posibilităţii de propagare a focului la gospodării cetăţeneşti şi fond silvic, vă aducem în atenţie câteva din prevederile Ordinului comun nr. 30/147/2010 a ministerului agriculturii, mediului şi pădurilor, pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România:

  • Nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente
  • Nu este permisă arderea miriştilor  şi a resturilor vegetale pe teren arabil

Pentru acţiunile de igenizare, ordinul M.A.I. nr 579/2008 privind utilizarea focului deschis la arderea de mirişti şi resturi vegetale prevede:

  • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se va face la distanţe de siguranţă de construcţii şi în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată
  • supravegherea permanentă a arderii
  • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea unor eventuale incendii
  • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii

Reamintim cetăţenilor pe această cale  prevederile Legiii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Art. 6

(1) Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul.

(2) Persoana care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc serviciile de urgență, primarul sau poliția și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului.

(3) În cazul în care anunțul de incendiu s-a făcut cu rea-credință, fără motiv întemeiat, autorul răspunde contravențional sau penal, potrivit legii, și suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forțelor de intervenție.

Art. 7

(1) În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când și cât este rațional posibil, semenilor aflați în pericol sau în dificultate, din proprie inițiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanților autorităților administrației publice, precum și a personalului serviciilor de urgență.

(2) În cazul incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miriști, pășuni și fânețe, persoanele aflate în apropiere au obligația să intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea și stingerea acestora.

Art.8

În cazurile de forță majoră determinate de incendii, persoanele fizice și juridice care dețin, cu orice titlu, terenuri, construcții, instalații tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligații:

a) să permită necondiționat accesul serviciilor de urgență și al persoanelor care acordă ajutor;

b) să permită necondiționat utilizarea  apei, a materialelor și a mijloacelor proprii pentru operațiuni de salvare, de stingere și de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;

c) să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenției pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construcții sau a unei părți din construcție, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporară a activităților sau evacuarea din zona periclitată și să acorde sprijin, cu forțe și mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri.

Contravenţii şi sancţiuni

Conform H.G. nr.537/2007, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei următoarele fapte:

  • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi
  • amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi

În concordanţă cu legislaţia în vigoare, Consiliul Local al Municipiului Gherla a adoptat Hotărârea nr.89/26.10.2017 privind buna gospodărire a Municipiului, în care la art.4 alin 2 se precizează:

„Arderea deşeurilor (cauciucuri şi cabluri, resturi lemnoase, vegetaţie uscată etc.) pe domeniul public şi privat al statului sau pe terenuri proprietate privată constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1000 de lei”.

În scopul asigurării unui climat de siguranţă a bunurilor şi vieţii, de apărare împotriva incendiilor, precum şi de convieţuire civilizată, rugăm pe toţi  cetăţenii  Municipiului Gherla să ţină cont de recomandările făcute .

O zi fără evenimente neplăcute este o zi fericită pentru TINE şi  FAMILIA TA!

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Gherla

sus(8)jos(2)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon laborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon taxi gherla telefon

Lasă un răspuns