hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata

ghiseu finante bani

Cât vor fi taxele și impozitele locale la Gherla în 2019 și ce mai votează consilierii locali în sedința de la primărie

Pentru ziua de joi, 20 decembrie este anunțată ședința ordinară a consiliului local Gherla, la sediul primăriei, începând cu ora 14.

În cadrul ședinței urmează să fie prezentat un raport al Poliției Locale pentru activitatea desfășurată în anul 2018.

Un alt punct de pe ordinea de zi este desemnarea reprezentanţilor consiliului în consiliul de administraţie de la liceul „Ana Ipătescu”.

Consilierii vor mai vota desemnarea unui reprezentant al consiliului local Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Tetarom SA, după demisia lui Marius Mureșan din calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) Gherla.

Un alt punct de pe ordinea de zi va fi modificarea cotizației municipiului Gherla către Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa, la 0,15 lei/lună pentru fiecare locuitor.

Tot în cadrul ședinței se vor vota taxele și impozitele pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru anul 2019.

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

1. Raport de activitate al Serviciului de Poliție Locală a Municipiului Gherla pentru perioada ianuarie-octombrie 2018

2.Referat şi proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru din Comisia pentru validarea mandatelor  consilierilor locali

3.Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare

4.Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul TETAROM SA

5.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru desființare corp C2 și C5 și construire casă familială P, împrejmuire teren și utilități în Municipiul Gherla, str. Castanilor nr. 27

6.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.9046/14.06.2006 încheiat între Consiliul Local al orașului Gherla și Chifor Rodica

7.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cotizației municipiului Gherla către Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa

8.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 30.11.2018

9.Referat şi proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019

10.Diverse probleme

Impozite și taxe în 2019 la Gherla

Proiectul propus de executiv privind nivelul taxelor și impozitelor prevede indexarea unora dintre acestea cu rata inflației, respectiv 1.34%.

Intre modificări se numără și prețul biletului de intrare la cinema.

Impozitele sunt stabilite după utilitățile disponibile în oraș, iar străzile sunt împărtție în patru zone, între care zona A cu cele mai multe utilități și cel mai central, iar zona D la capătul opus. Si aici s-a operat o modificare, strada Iazului fiind trecută din zona B în zona C, din cauza lipsei canalizării.

ZONA  A:  Str. Armenească, Avram Iancu, Bobilna, Closca, Crisan, 1 Decembrie 1918, Dragos Voda, Gh. Sincai, Gh. Baritiu, G. Cosbuc, Horea, Liviu Rebreanu – până la calea ferată, Mihai Eminescu, M. Viteazul, Piața Libertății, Papiu Ilarian, Piața Unirii, Stefan cel Mare, Trandafirilor, Theodor Speranția, V. Alexandri, Victoriei – până la str. L. Rebreanu.

ZONA B :  Str. Abatorului, Al. Vlahuță, A. Mureșanu, Apei, A. Vlaicu, Aleea Brazilor, Clujului – până la intersecția cu str. Gelu, numerele fără soț, respectiv până la intersecția cu str. Grădinarilor, numerele cu soț, Dejului, Duzilor, Fabricii, Fagului, 16 Februarie, Fierarilor, Frasinului, Gelu zona cuprinsă între str. Parcului şi Clujului, Gh. Doja, Gârlei, Grădinarilor, 1 Mai, Mesteacănului, Mintiului până la str. Ciocârliei, Morii, Moților, N. Bălcescu, Parcului, Plopilor, Plugarilor, Primăverii, Romană – până la intersecția cu str. Fermei, Stăruinței, Stejarului, Teilor, Victoriei – între L. Rebreanu și Plugarilor, Zorilor, St. O. Iosif.

ZONA C: Str. Castanilor, Călărași, Cărămizii, Cetății, Ciocârliei, Câmpului, Crinului, Codrului, Depozitelor, Dumbravei, D. Corbea, E. Racoviță, Fermei, Fizeșului, Florilor, Fundătura Dealului, Gării, G. Enescu, Grădinii, Hășdății, Iazului, Izvorului, Liliacului, Livezii, L. Rebreanu – de la calea ferată spre obor, Luntrașilor, Mică, Mintiului de la str. Ciocârliei spre calea ferată, Pajiștei, Pescarilor, Piața Lăutarilor, Porumbeilor, Profesor Suto Gyorgy, Reformei, Romană de la str. Fermei la str. Reformei, Salciei,  Salcâmilor, Someșului, Sfantul Anton, T. Vladimirescu, V. Lucaciu, Tineretului, Dunării, Clujului – de la intersecția cu Str. Gelu – numerele fără soț și de la intersecția cu Str. Grădinarilor – numerele cu soț, până la podul de la Băița.

ZONA D :  Str. Clujului de la pod spre Băița (tarlaua 7, parcelele 32-38, 33/1, 32/1, 34/1, 36, 36/1. 35/1, 30, 29 tarlaua 11 parcelele 49, 35, 34, 33, 50, 31, 31/1, 58, 59, 60, 61, 5, 30, 3, 4, 46, 47, 48, tarla 12 parcelele 37, 39, Clujului in spatele CT 5, tarlaua 24 parcelele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, Dejului – tarla 17 (parcelele 1-36 intravilan), str. E.Precup, str. Gelu zona cuprinsă între str. Clujului şi Rampa de deşeuri menajere, tarlaua 13 parcelele 1 parțial, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 parțial, 20 parțial, 21 parțial, 22 parțial, 23 parțial, 24 parțial, 25 parțial, 26 parțial, 27 parțial, 30, str.Ioan Alexi, Luncii și tarlaua 15 parcelele 1,3,4, tarlaua 16 parcelele 30 parțial, 31 parțial, 32 parțial, L. Rebreanu sub târg (tarlaua 19 parcelele 1-18 si 53-58), Zona Constructorul Fermei – Reformei tarlaua 18, parcelele 1-33, satele Băița inclusiv zona Vădăneşti tarlaua nr. 6 parcelele 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, Hășdate, Silivaș, Tulipan, Magnoliei, Nuferilor, Ghioceilor, Viorelelor, Aleea Zambilei, Barcăului, Timișului, Tisei, Mureșului, Oltului, Cernei, Arieșului.

Ca o noutate, din 2019 se scutesc de taxe lucrările de reparații la fațadele clădirilor din zona istorică  a orașului.

Titlul I. Calculul impozitului pentru clădirile rezidențiale aflate în propietatea persoanelor fizice:

 1. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în propietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1 % la valoarea impozabilă a clădirii.
 2. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor :
Tipul clădirii Clădire cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (lei/m2) (condiţii cumulative) Clădire fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire (lei/m2)
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic  

1013

 

608
B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 304 203
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 203 177
D. Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn din piatră naturală, cărămidă nearsă,  vălătuci, şipci sau alte materiale asemănătoare 127 76
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi situate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare din clădirile prevăzute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi situate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare din clădirile prevăzute la lit. A-D 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii
 1. În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
 2. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.
 3. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
 4. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de amplasarea clădirii, prin înmulţirea sumei determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corectie corespunzător din tabelul următor :
Zona în cadrul localităţii Municipiul Gherla Localităţi componente
A 2,4 2,4
B 2,3 2,3
C 2,2 2,2
D 2,1 2,1
 1. In cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut în tabelul precedent se reduce cu 0,10.
 2. Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (7) se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

c) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

 1. In cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor;

Titlul II. Scutiri sau reduceri acordate de consiliul local

(1) Consiliul local acordă scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepția încăperilor folosite pentru activitati economice, altele decat cele prevazute la art. 4 456 alin. 1 litera x din Legea 227/2015 privind codul fiscal

b) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice;

c) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice

d) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

e) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

f) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

g) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

h) clădirea folosită ca domiciliu persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

i) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate ajutor social;

j) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

k) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

l) taxa pentru clădirile noi cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

m) taxa pe clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, cu exceptia încăaperilor folosite pentru activitati economice;

(2) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (1), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

(3) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 

Titlul III. Calculul impozitului pe cladirile nerezidențiale aflate în propietatea persoanelor fizice 

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.2 % asupra valorii, care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform Titlui I din prezenta anexa.

Titlul IV. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice.

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform Titlului I  cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform  Titlului III.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform Titlului I.

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform Titlului I;

b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor Titlului III.

Titlul V. Calculul impozitului/taxei pe clădirile detinute de persoanele juridice

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.6 % asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

Titlu VI. Plata impozitului şi a taxei pentru clădiri

1. Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

 1. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili pâna la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
 2. Impozitul pe clădiri, datorat aceluiasi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

4. În cazul în care contribuabilul deţine în propietate mai multe clădiri amplasate pe raza municipiului Gherla prevederile alin. (2) si (3)  se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

(5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

Titlul VII. Calculul impozitulului/taxei pe teren

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona în cadrul localităţii Municipiul Gherla – lei /ha Localităţi componente – lei/ha
A 8408 8408
B 5875 5875
C 3748 3748
D 1925 1925

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Nr. crt. Categoria de folosinţă Municipiul Gherla – lei/ha Localităţi componente – lei/ha
Zona I Zona II Zona III Zona IV Zona I Zona II Zona III Zona IV
1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15
2 Păşune 21 19 15 13 21 19 15 13
3 Fâneaţă 21 19 15 13 21 19 15 13
4 Vie 46 35 28 19 46 35 28 19
5 Livadă 53 46 35 28 53 46 35 28
6 Pădure sau alt teren cu  vegetaţie forestieră 28 21 19 15 28 21 19 15
7 Teren cu ape 15 13 8 0 15 13 8 0
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Suma stabilită conform aliniatului precedent se va înmulţi cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului municipiului Gherla care este 4.

 1. Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(5) în cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat la registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin.(6) numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au prevăzut în statut obiect de activitate, agricultură;

b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la litera a). În caz contrar impozitul şi taxa pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ teriteoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice se calculează conform alin (3)

7. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul şi taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare, prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător municipiului Gherla, precum şi a localităţilor componente prevăzut la art. 457, alin. 6 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, coeficient care este e menţionat la Titlul I alin. 5 din prezenta anexă :

lei/ha

Nr. crt CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ ZONA ZONA ZONA ZONA
0 A B C D
1 Teren cu construcţii 31 30 28 24
2 Arabil 51 51 49 46
3 Păşune 28 28 24 22
4. Fâneaţă 28 28 24 22
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 56 56 56 53
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 57 57 56 53
6.1 Livadă până la intrarea în rod 0 0 0 0
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16 15 13 8
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 0 0 0
8 Teren cu apă, altul decât cel pentru amenajări piscicole 6 5 2 1
8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 34 30 28
9 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0
10 Teren neproductiv 0 0 0 0

8. În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile neproductive.

Titlul VIII . Scutiri sau reduceri la impozitul/taxa pe teren  

 1. Consiliul local acorda scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din ajutor social;

k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

l) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

m) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

n) taxa pe teren pentru suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate, aferente cladirilor utilizate ca locuinta;

(2) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (1), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

(3) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie

Titlul IX. Plata impozitului pe teren

 1. Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
 2. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili pâna la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
 3. Impozitul pe teren, datorat aceluiasi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

4. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

5. Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

Titlul X.  Calculul impozitului pe mijloace de transport 

 1. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport astfel:
 2. în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicole, impozitul pe mijlocului de transport se calculeaza în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Tipuri de autovehicule Suma în lei pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta
I. Vehicule inmatriculate
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 8
2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 9
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică  între 1601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2600 cm3 73
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3000 cm3 146
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3 294
6. Autzobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
8. Tractoare înmatriculate 18
II Vehicule inregistrate
1 Vehicule cu capacitate cilindrica Lei /200 cm3
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica  < 4 800 cm3 4
1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 6
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata
2.1 Remorci 76 lei lei/an
2.2 Alte Vehicule 152 lei/an

3. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

4. În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

5. In cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevazuta in tabelul următor:

Numărul de axe şi greutatea bruta incarcata maxima admisa Impozitul

(lei/an)

 

Ax(e) motor(oare)cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalente recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I  două axe
1. Masa de cel puțin de 12 tone, dar mai mică de 13 de tone 0 144
2. Masa de cel puțin  13 tone, dar mai mică de 14 de tone 144 400
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar  mai mică de 15 de tone 400 562
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 de tone 562 1 274
5 Masa de cel puțin 18 tone 562 1 274
II  3 axe
1 Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mică de 17 de tone 144 251
2 Masa de cel puțin  17 tone, dar mai mică de 19 de tone 251 516
3 Masa de cel putin 19 tone, dar  mai mica de 21 de tone 516 670
4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 de tone 670 1033
5 Masa de cel putin 23 tone, dar  mai mica de 25 de tone 1 033 1 604
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 de tone 1 033 1 604
7 Masa de cel puțin 26 tone 1 033 1 604
III  4 axe
1 Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mică de 25 de tone 670 679
2 Masa de cel puțin  25 tone, dar mai mică de 27 de tone 679 1 060
3 Masa de cel putin 27 tone, dar  mai mica de 29 de tone 1 060 1 683
4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 de tone 1 683 2 497
5 Masa de cel putin 31 tone, dar  mai mica de 32 de tone 1 683 2 497
6 Masa de cel puțin 32 tone 1 683 2 497
 1. In cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încarcată maximă admisă Impozitul

(lei/an)

 

Ax(e) motor(oare)cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalente recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
 2 + 1 axe
1. Masa de cel puțin 12 tone, dar  mai mică de 14 tone 0 0
2. Masa de cel puțin  14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0
3. Masa de cel puțin 16 tone, dar  mai mică de 18 tone 0 65
4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 65 149
5. Masa de cel puțin 20 tone, dar  mai mică de 22 tone 149 349
6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 349 451
7. Masa de cel pușin 23 tone, dar  mai mică de 25 tone 451 814
8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 814 1 427
9 Masa de cel pușin 28 tone 814 1 427
 2 + 2 axe
1. Masa de cel puțin 23 tone, dar  mai mică de 25 tone 140 325
2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 325 535
3. Masa de cel puțin 26 tone, dar  mai mică de 28 tone 535 785
4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 775 949
5. Masa de cel puțin 29 tone, dar  mai mică de 31 tone 949 1 558
6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1 558 2 162
7. Masa de cel putin 33 tone, dar  mai mica de 36 tone 2 162 3 282
8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2 162 3 282
9 Masa de cel puțin 38 tone 2 162 3 282
 2 + 3 axe
1. Masa de cel puțin 36 tone, dar  mai mică de 38 tone 1 721 2 395
2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2 395 3 254
3. Masa de cel puțin 40 de tone 2 395 3 254
 3 + 2 axe
1. Masa de cel puțin 36 tone, dar  mai mică de 38 tone 1 520 2 111
2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2 111 2 920
3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2 920 4 319
4. Masa de cel puțin 44 tone 2 920 4 319
3 + 3 axe
1. Masa de cel puțin 36 tone, dar  mai mică de 38 tone 864 1 046
2. Masa de cel pțtin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1 046 1 563
3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1 563 2 487
4. Masa de cel puțin 44 tone 1 563 2 487
 1. In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzute mai sus, impozitul pe mijlocului de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul următor:
Masa totală maximă autorizată Impozitul în lei
 a) Pâna la 1 tonă inclusiv 9
 b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34
 c) Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone 53
 d) Peste 5 tone 65
 1. In cazul mijloacelor de transport pe apă, taxa pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Mijlocul de transport pe apă Taxa (lei)
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57
3. Bărci cu motor 213
4. Nave de sport şi agrement 152
5. Scutere de apă 213
6.. Remorchere şi împingătoare X
     a) Până la 500 CP inclusiv 566
     b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP 921
     c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP 1 417
     d) Peste 4.000 CP 2 267
8. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din aceasta 184
9. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale : X
     a) Cu capacitatea de încărcare de pâna la 1.500 tone inclusiv 184
     b) Cu capacitatea de încărcare de pâna la 1.500 tone, dar nu peste 3.000 tone 284
     c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 497

Titlul XI.Plata impozitului pe mijlocul de transport

 1. Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
 2. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili pâna la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
 3. Pentru impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în propietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat municipiului Gherla suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat a acestora.

Titlul XII. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire si a altor avize si autorizatii se stabilesc după cum urmează :

1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urba, este egală cu suma stabilită conform tabelului urmator :

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism Lei
a) până la 150 mp inclusiv 6
b) între 151 si 250 mp, inclusiv 7
c) între 251 și 500 mp, inclusiv 9
d) între 501 și 750 mp, inclusiv 12
e) între 751 și 1.000 mp inclusiv 14
f) peste 1.000 mp 14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp ce depășește 1.000 mp
 1. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
 2. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari s e stabileste în sumă de 15 lei, inclusiv.
 3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o clădire rezidentiala sau cladire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii
 4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
 5. Pentru taxele prevăzute la alin. (4) şi (5) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;

b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Titlului I din prezenta anexa;

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

7. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare 15 lei.

10.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de santier in vederea realizarii unei construcţii care nu sunt incluse in alta autorizaţie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de şantier;

11.taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, de casute, sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizată a lucrarilor de construcţie;

 1. Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri si panouri de afisaj firme si reclame situate pe căile si în spaţiile publice, este de 7 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie ;
 2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrarile de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată este de 13 lei, pentru fiecare racord ;
 3. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomeclatură stradală şi adresă taxa este de 9 lei ;

Titlul XIII. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea de activitati economice

1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte în sumă de 20 lei.

2. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte diferenţiat pe produse astfel:

 • pentru cereale 10 lei pe hectar, numai pentru suprafeţele care nu sunt folosite pentru consum propriu
 • pentru legume – fructe 5 lei pe ar numai pentru suprafeţele care nu sunt folosite pentru consum propriu
 • pentru produse lactate 20 lei pe cap de vacă şi 5 lei pe cap de oaie sau capră
 • pentru comercializarea de ouă şi de pui de pasăre în valoare mai mare de 1 000 lei/an 58 lei
 • pentru produse apicole 10 lei de stup.
 • pentru produse necuprinse la punctele anterioare 25 lei

Totalul taxei pentru eliberare certificat de producător nu poate depăşi 81 lei.

 1. Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
 2. a) 0,2% din cifra de afaceri pentru fiecare sediu principal sau secundar aplicat la cifra de afaceri pe acel sediu din anul precedent, pentru respectiva activitate sau 8lei/mp/an calculat la suprafata utilizata in respectiva activitate, la alegerea contribuabilului. Taxa nu va fi mai mica 150 pe an lei si nu mai mare de 4.000 lei/an pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;

b). 0,2% din cifra de afaceri pentru fiecare sediu principal sau secundar aplicat la  cifra de afaceri pe acel sediu din anul precedent, pentru respectiva activitate, sau 8lei/mp/an calculat la suprafata utilizata in respectiva activitate, la alegerea contribuabilului. Taxa nu va fi mai mica 150 lei pe an si nu mai mare de 8.000 lei/an pentru o suprafaţă de peste 500 m2;

Taxa mai sus menţionată se achită o dată cu taxa pentru eliberarea acordului de funcţionare şi are aceaşi scadenţă.

4. Consiliul local acorda scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:

a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;

b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;

Titlul XIV. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

1. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3% la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate prevăzută în contract exclusiv TVA.

 1. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate datorată de persoanele care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă şi publicitate cu următoarele sume:
 • 32 lei pe metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică ;
 • 23 lei pe metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afișaj pentru reclamă şi publicitate.

Titlul XV. Impozitul pe spectacole

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. Cota de impozit se determină după cum urmează:

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice altă competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egala cu 2%;

b)în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la litera a) cota de impozit este egală cu 2%.

Titlul XVI. Taxe speciale pentru  functionarea unor servicii publice locale  şi pentru utilizarea locurilor publice sau a infrastructurii locale conform art. 484 şi 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Se instituie următoarele taxe speciale:

– taxa de dezvoltare în vederea efectuării unor lucrări de reparaţii a retelelor de apa potabilă, canalizare şi epurare în sumă de 0,04 lei/mc/lună, taxă ce va fi încasată de către concesionar şi virată la fiecare sfârşit de lună într-un cont colector al Primăriei Municipiului Gherla

– taxă specială pentru depăşirea procentului de ocupare a terenurilor admis prin P.U.G. de 20 lei/mp ;

– taxă specială pentru depozitarea de materiale pe locurile publice de 1 leu/mp/zi ;

– taxa pentru desfacerea de produse în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliului local de 1 leu/zi/mp. Pentru contribuabilii pentru care activităţile de mai sus sunt anuale sau sezoniere pe o perioadă mai mare de 90 de zile în cursul unui an taxa este de 0,25 lei/mp/zi, este lunara și are scadența în ultima zi lucratoare a lunii pentru luna in curs;

– taxa pentru comert ambulant desfasurat cu ocazia unor evenimente deosebite (manifestari cultural-artistice) se stabilesc astfel:

– pentru alimentație publică pentru suprafețe de până la 5 mp 50lei/mp/zi

– pentru alimentație publică pentru suprafețe între 5 și 20 mp 25lei/mp/zi

– pentru alimentație publică pentru suprafețe între 20 și 100 mp 20lei/mp/zi

– pentru alimentație publică pentru suprafețe de peste 100 mp 10lei/mp/zi

– pentru comerț cu alte produse 10lei/mp/zi

– pentru activități distractive 2.5 lei/mp/zi

– taxa pentru utilizarea nămolului și a apei din Microstațiunea Sărătura se stabilește în cuantum de 100 lei/mc la apă și 10 lei litru la nămol

– taxă pentru liber acces în zone interzise circulaţiei pentru aprovizionare cu marfă persoane juridice şi persoane fizice autorizate 200 lei pe an pentru autovehicule cu greutatea maxim autorizată de până la 3,5 tone şi 300 lei pe an pentru cei care solicită şi accesul autovehiculelor cu greutate maxim autorizată de până la 3,5 tone şi peste 3,5 tone;

– taxa speciala de acces al vehiculelor cu tracțiune animală pentru situații excepționale (activități sportive, turistice, ceremonii etc.) , cu avizul Municipiului Gherla, emis la cerere în cuantum de 50 lei/atelaj/zi cu excepția evenimentelor organizate sub egida Municipiului Gherla

 • taxă pentru parcare în parcările publice de 1 leu pe oră;
 • taxă pentru rezervarea unui loc permanent de parcare 7 lei/lună
 • taxă pentru utilizarea terenului situat sub construcţiile provizorii (garaje şi magazii) 0,8 lei/mp/lună . Taxa se va achita trimestrial în rate egale până la datele de 15 martie, 15 iunie, 17 septembrie şi 15 noiembrie inclusiv.
 • taxe pentru utilizarea păşunilor conform tabelului de mai jos:
Felul  taxei Specia de animale Suma
Taxă de păşunat Bovine şi cabaline adulte

Tineret bovin şi cabalin cu 1-2 ani

Tineret bovin şi cabalin sub 1 an

Ovine şi caprine peste 1 an

Tineret ovin şi caprin sub 1 an

24 lei/cap/an

12 lei/cap/an

6 lei/cap/an

6 lei/cap/an

3 lei/cap/an

Taxă pentru pășunat în locuri şi perioade nepermise (Taxa de gloabă ) Bovine şi cabaline adulte

Tineret bovin şi cabalin cu 1-2 ani

Tineret bovin şi cabalin sub 1 an

Ovine şi caprine peste 1an

Tineret ovine şi caprin sub 1 an

Porcine peste 6 luni

Porcine sub 6 luni

Cirezi de bovine

Turme de ovine până la 150 de capete

Turme de ovine 150 –200 de capete

Turme de ovine peste 200 de capete

Turme porcine

 24 lei/cap/zi

12 lei/cap/zi

8 lei/cap/zi

6 lei/cap/zi

3 lei/cap/zi

6 lei/cap/zi

3 lei/cap/zi

340 lei/cap/zi

180 lei/cap/zi

220 lei/cap/zi

240 lei/cap/zi

120 lei/cap/zi

Taxe de obor pentru animale neridicate Bovine şi cabaline adulte

Tineret bovin şi cabalin

Ovine şi caprine

Porcine

 12 lei/cap/zi

7 lei/cap/zi

5 lei/cap/zi

6 lei/cap/zi

Taxă pentru ziua de lucru neefectuată   20 lei/zi

Conform alin. 2 a art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal care prevede ”Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală”. Prin urmare se instituie următoarele taxe

– taxă pentru înregistrarea vehiculelor care datorită destinaţiei lor nu circulă în mod obişnuit pe drumurile publice conform OUG nr. 195/2002 în sumă de 52 lei pentru vehicule sub 3,5 tone inclusiv şi 104 lei pentru vehicule peste 3,5 tone .

 • taxe pentru activitatea de taximetrie conform tabelului de mai jos:

1.Taxe privind transportul in regim de taxi de persoane

Nr. crt Denumire Taxa în lei pentru anul 2019 Termen de valabilitate
1 Taxă pentru eliberarea autorizației de transport 500 Nelimitată cu viza la fiecare 5 ani
2 Taxă viză pentru autorizația de transport 500 5 ani
3 Taxă pentru eliberare autorizație taxi persoane 150 Până la 31.12.2019
4 Taxa pentru viza anuala a autorizației taxi persoane 150 Anual
 1. Taxe privind transportul în regim de inchiriere
Nr. crt Denumire Taxa în lei pentru anul 2019 Termen de valabilitate
1 Taxa pentru eliberarea autorizației de transport 500 Nelimitată cu viză la fiecare 5 ani
2 Taxă viză pentru autorizația de transport 500 5 ani
3 Taxa pentru eliberare a copiei conforme a autorizației de transport 150 5 ani cu viăa anuală
4 Taxa pentru viza anuală a copiei conforme a autorizației de transport 150 anual
 1. Taxa privind transportul de mărfuri sau de bunuri
Nr. crt Denumire Taxa in lei pentru anul 2019 Termen de valabilitate
1 Taxa pentru eliberarea autorizației de transport 500 Nelimitată cu viză la fiecare 5 ani
2 Taxă viză pentru autorizația de transport 500 5 ani
3 Taxa pentru eliberare a copiei conforme a autorizației de transport 150 5 ani cu viza anuală
4 Taxa pentru viza anuala a copiei conforme a autorizației de transport 150 Anual
 1. Taxa privind activitatea de dispecerat la transporturile efectuate în regim de taxi
Nr. crt Denumire Taxa în lei pentru anul 2019 Termen de valabilitate
1 Taxa pentru eliberarea autorizației de dispecerat 1 000 Nelimitată cu viză anuală
2 Taxa viză pentru autorizația de dispecerat 400 Anual

Taxa pentru eliberare cazier de conduită profesională se stabilșste în sumă de 30 lei și se achită înainte de eliberarea cazierului.

Taxa pentru înlocuirea autovehiculelor este egală cu taxa de autorizare.

Taxa pentru eliberarea duplicatelor de orice fel, precum și a ecusoanelor se stabilește în sumă de 40 lei și se achită înainte de eliberarea duplicatelor.

Taxele de mai sus se achită înainte de eliberarea autorizațiilor pentru autorizațiile emise în cursul anului și până la 25 aprilie 2019 pentru celelate.

Taxa viză pentru autorizația de transport are scadența la termen.

Taxa pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă in locuri anume stabilite de consiliul local se stabileşte astfel:

 • 70 lei pentru fiecare sediu principal sau secundar la comercianţii cu cifra de afaceri din anul precedent de până la 10.000 Euro
 • 120 lei pentru fiecare sediu principal sau secundar la comercianţii cu cifra de afaceri din anul precedent cuprinsă între 10.000 şi 100.000 euro
 • 200 lei pentru fiecare sediu principal sau secundar la comercianţii cu cifra de afaceri din anul precedent cuprinsă între 100.000 şi 500.000 euro
 • 500 lei pentru fiecare sediu principal sau secundar pentru contribuabilii cu cifra de afaceri de peste 500.000 euro

Data pănă la care este obligatorie obţinerea acordului de funcţionare în anul 2019 pentru comercianţii care au înfiinţate punctele de lucru înainte de 01 ianuarie 2019 este de  25 februarie 2019, dată la care este scadentă şi taxa pentru obţinerea acordului de funcţionare. Pentru comercianţii care înfiinţează puncte de lucru după data de 1 ianuarie 2019, obţinerea acordului de funcţionare este obligatorie înaintea deschiderii  punctului de lucru, iar scadenţa taxei pentru obţinerea acordului de funcţionare este la 15 zile dupa eliberarea certificatului constatator pentru deschiderea punctului de lucru de la O.R.C.

In proportie de 50% veniturile provenite din taxa pentru obținerea acordului de funcționare, precum și amenzile și penalitățile aferente, se pot utiliza exclusiv pentru activitati cultural sportive.

Taxa pentru utilizare utilaj de curățenie stradală CityCat 44 lei/h fără TVA

Taxa pentru utilizare Tractor Farmtrac –  32 lei pe oră fără TVA

Taxa pentru utilizare Remorca 7CX-4  –    5 lei pe oră fără TVA

Taxa pentru utilizare Lamă de Zăpadă  –  12 lei pe ora fără TVA

Taxa pentru utilizare Perie Bema          –    8 lei pe ora fără TVA

Taxa pentru utilizare Tocător de Crengi – 11 lei pe ora fără TVA

Taxa pentru utilizare Cositoare cu Braț –   13 lei pe ora fără TVA

Taxa pentru utilizarea ansamblului de vehicule privind deplasările pentru transport și depozitare deșeuri nepericuloase 0,025 lei/tonă/km.

Pentru funcţionarea Muzeului de Istorie se stabileşte taxă specială pentru aviz descărcare sarcină arheologică 30 lei pentru lucrările de construcţie de până la 20 metri pătraţi  şi 2 lei pe metru pătrat de teren afectat de lucrările de construcție pentru ceea ce depăşeste 20 de metri pătraţi pentru locuinţe respectiv 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie şi 2 lei pe metru pătrat de teren afectat de lucrările de construcție pentru alte construcţii. Această taxă se percepe în situaţiile în care nu se încheie contract de descărcare sarcină arheologică conform legislaţiei în vigoare.

Pentru funcţionarea Casei de Cultură a municipiului Gherla se stabileşte taxă specială pentru utilizarea sălii în sumă de 150 lei/oră pentru evenimentele care nu sunt organizate sub egida Primăriei Municipiului Gherla sau pentru care nu se încasează alte venituri conform altor prevederi legale.

Pentru utilizarea de echipamente tehnice de sonorizare şi audio-video, instrumente muzicale şi recuzită pentru evenimentele organizate în cadrul Casei de Cultură  care nu sunt organizate sub egida Primăriei Municipiului Gherla sau pentru care se încasează alte venituri conform altor prevederi legale,  se stabilesc următoarele taxe speciale:

 •             – 1 amplificator (staţie-mixer)   13 lei/zi
 •             – 1 boxă (incintă)                          13 lei/zi
 •             – 1 microfon                                   13 lei/zi
 •             – 1 stativ microfon                        10 lei/zi
 •             – 1 computer                                  13 lei/zi
 •             – 1 aparat video                             13 lei/zi
 •             – 1 cameră video                           13 lei/zi
 •             – 1 televizor                                    13 lei/zi
 •             – 1 aparat radio                                5 lei/zi
 •             – 1 casetofon – deck                  13 lei/zi
 •             – 1 aparat CD-player                    13 lei/zi
 •             – 1 aparat DVD                               13 lei/zi
 •             – 1 reflector                                     10 lei/zi
 •             – 1 obiect de mobilier (scaun, masă etc)  1 leu/zi
 •             – 1 cămaşă costum naţional         10 lei/zi
 •             –  poale costum naţional               10 lei/zi
 •             – 1 catrinţă costum naţional         10 lei/zi
 •             – 1 brâu de fată                                 5 lei/zi
 •             – 1 brâu de băiat                             10 lei/zi
 •             – 1 pereche opinci                          10 lei/zi
 •             – 1 pereche cizme                           13 lei/zi
 •             – 1 căciulă                                         13 lei zi
 •             – 1 vestă ( ilic )                                10 lei/zi
 •             – 1 suman                                         13 lei/zi
 •             – 1 instrument muzical de orice fel      13 lei/zi
 •             – 1 costum de fanfară ( integral )        13 lei/zi

În caz de deteriorare exterioară sau funcţională a echipamentelor utilizate, utilizatorul se va obliga să achite contravaloarea echipamentelor deteriorate în funcţie de marca aparaturii şi preţul pieţii la data respectivă.

Pentru funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor se instituie taxe speciale astfel:

 • taxă specială pentru căsătorie dupa orele de program, sâmbăta, duminica și sărbători legale în sumă de 100 lei
 • taxă specială pentru căsătorie înafara sediului special amenajat pentru oficierea căsătoriilor în sumă de 100 lei
 • taxă specială pentru divorâ în sumă de 507 lei
 • taxă specială pentru acte de identitate(CI/CIP) în sumă de 14 lei;
 • taxă specială pentru viză de reşedinţă în sumă de 6 lei:
 • taxă pentru eliberare certificat de stare civilă la cerere 20 lei
 • taxă pentru schimbare nume pe cale administrativă 150 lei
 • taxă pentru transcrieri certificate de naştere şi căsătorie 100 lei
 • taxă pentru eliberare dovezi căsătorie în străinătate 100 lei
 • taxă pentru eliberare adeverinţă pentru reîntregirea familiei 70 lei
 • taxă pentru eliberarea extrase multilingve în suma de 50 lei

Se exceptează de la plata taxelor speciale pentru functionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor persoanele prevăzute la art. 41 din O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Pentru funcţionarea Cinematrografului Municipiului Gherla se stabileşte taxă specială pentru utilizarea sălii în sumă de 300 lei/oră pentru evenimentele care nu sunt organizate sub egida Primăriei Municipiului Gherla .

Pentru functionarea patinoarului artificial se stabilește taxa specială în sumă de 3 lei  la intrare pentru persoanele cu vârsta de pana la 18 ani, respectiv 5 lei pentru persoanele peste 18 ani.

Taxa specială de 3 lei se aplică și elevilor și studenților în baza carnetului de elev sau de student.

Se stabilește taxa speciala pentru utilizarea patinelor puse la dispoziție in suma de 3 lei pe oră. Utilizarea patinoarului fără a achita taxa specială constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20 lei la 50 lei. Constatarea și aplicarea contravenției se va face de către împuterniciții primarului.

Pentru vizionarea filmelor care ruleaza la Cinematograful Municipiului Gherla se stabilește taxa de intrare astfel:

– 15 lei pentru filme 3D

– 12 lei pentru film 2D

– 10 lei pentru copi, elevi, studenți și pensionari

Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri se stabilește în sumă de 32 lei/mp

Taxele pentru folosirea locurilor publice şi ale echipamentele utilizate în piaţa agroalimentară, piaţa industrială şi obor se regăsesc în tabelele de mai jos:

 1. SERVICII PRESTATE ÎN PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE
Nr. crt. DENUMIREA SERVICIULUI U/M TAXA
1. Închiriat cântar Lei/buc/zi 5 lei
2. Închiriat şorţ PVC Lei/buc/zi 1 leu

 

 1. TAXE PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE ÎN PIAŢA AGROALIMENTARĂ
1. Utilizarea locurilor destinate vânzării de produse lactate (brânză, caşcaval, telemea) Lei/mp/zi 20 lei
2. Utilizarea locurilor destinate vânzării de lapte de vacă, bivoliţă. Lei/pers/zi 2 lei
3. Utilizarea meselor, tarabelor pentru vânzarea de ouâ și miere de albină Lei/pers/zi 5 lei
4 Utilizarea platourilor pentru depozitarea de produse în vrac, pepeni verzi, varză, cartofi, etc. Lei/tonă/zi 10 lei
5. Utilizarea locurilor destinate vânzarii produselor de orice fel din autovehicule:

–         până la 5 tone

–         peste 5 tone

 

 

Lei/auto/zi

Lei/auto/zi

 

 

20 lei

30 lei

6. Utilizarea locurilor, meselor, tarabelor pentru vânzarea produselor agrolimentare  

Lei/mp/zi

 

4 lei

8. Utilizarea locurilor destinate vânzării obiectelor de artizanat, pomi.  

Lei/mp/zi

 

10 lei

9. Utilizarea locurilor destinate vânzării de păsări vii Lei/mp/zi 0,5 lei
10. Intrarea în piaţă a autoturismelor pentru aprovizionare cu produse  

Lei/buc/zi

 

10 lei

Pentru producătorii particulari şi comercianţii autorizaţi care doresc să rezerveze locuri de vânzare pentru o perioadă mai mare de 1 luna taxa se stabilește astfel:

 • până la 3 luni – 200 lei pe lună
 • între 3 și 6 luni – 180 lei pe lună
 • Peste 6 luni – 150 lei pe lună

TAXE PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR PUBLICE ÎN PIAŢA INDUSTRIALĂ

Nr.Crt. DENUMIREA TAXEI U/M TAXA
1.  Taxă pentru utilizarea locurilor necesare vânzării obiectelor, produselor rezultate prin exercitarea unor meserii autorizate pe cont propriu.  

Lei/mp/zi

 

3 lei

2. Taxă pentru utilizarea locurilor destinate vânzării obiectelor de ocazie  

Lei/mp/zi

 

2 lei

3. Ocuparea locurilor, platourilor cu mijloace de transport aduse spre vânzare:

– biciclete, motorete, motociclete

– alte mijloace de transport mecanice.

 

 

Lei/buc/zi

Lei/buc/zi

 

 

5 lei

10 lei

TAXE PENTRU FOLOSIREA OBORULUI DE ANIMALE

1. Taxă pentru ocuparea locurilor destinate vânzarii de animale, păsări, de fiecare animal astfel:

– bovine,bubaline,cabaline,porcine peste 6 luni.

–  porcine până la 6 luni.

– ovine si caprine pana la 6 luni

– animale mici şi păsări

– pui de 1 zi

 

 

 

Lei/buc/zi

 

Lei/buc/zi

Lei/buc/zi

Lei/buc/zi

Lei/buc/zi

 

 

 

10 lei

 

5 lei

2.5 lei

0,5 lei

0,2 lei

2. Taxă pentru ocuparea locurilor în obor a vehiculelor cu tracţiune animală goale  

Lei/buc/zi

 

5 lei

3. Taxă pentru ocuparea locurilor destinate vânzării de de cereale in parcare  

Lei/buc/zi

 

5 lei

Se instituie taxe pentru funcţionarea Serviciului Public de Pompieri Civili după cum urmează:

Taxe practicate la prestări servicii P.S.I. cu autospecialele de stins incendii

 1. Transport apă cu autospeciala ………………….……………………100 lei/oră
 2. Evacuări ape din subsoluri, puţuri ……………………..…………..100 lei/oră
 3. Intervenţie (stins incendii) la agenţii economici care nu  au  contract de intervenţie cu S.P.P.C. Gherla ….…………………500 lei/autospecială/oră

NOTĂ: În valoarea prestaţiei nu este inclusă valoarea agenţilor de stins incendii, altele decât apa.

Taxele speciale prestate de Serviciul de Pompieri Gherla

 1. Pentru locuinţe ….……………………………………..8 lei/an

Pentru persoane juridice care nu  constituie un serviciu de urgenţă privat ori să încheie un contract conform art 19, litera i) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor care specifică obligaţia „să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor” se instituie:

 1. – taxa specială se stabileşte în funcţie de suprafaţa în care îşi desfăşoară activitatea după cum urmează :

-2 lei/m2/an aplicată la suprafaţa ocupată de clădiri dar nu mai mult de 2.000 lei/an;

-2,5 lei/m2/an aplicată la suprafaţa neocupate de cladiri pentru platourilor descoperite, depozitelor subterane, etc, unde se vehiculează, depozitează, transportă sau utilizeaza pentru prelucrare materiale combustibile ( carburanţi, lemn, hârtie, materiale plastice, sticlă, alte produse inflamabile, etc), pentru comercianţii care vehiculează, transportă, depozitează şi prelucrează  aceste produse dar nu mai mult de 2.500 lei/an

– operatori economici care desfasoara activitati comerciale in cladiri de locuit pe 1 sau mai multe nivele achita vor achita taxa speciala pentru suprafata construita aferenta desfasurarii activitati comerciale

Persoanele juridice care încheie contract conform art. 19 litera i) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor  vor achita urmatoarele tarife:

 • pentru suprafețe construite la clădiri de la 0 la 50 mp …………………………………120 lei/an
 • pentru suprafețe construite la clădiri de la 51 la 150 mp ……………………………..170 lei/an
 • pentru suprafețe construite la clădiri de la 151 la 300 mp ……………………………320 lei/an
 • pentru suprafețe construite la clădiri de la 301 la 500 mp ……………………………530 lei/an
 • pentru suprafețe construite la clădiri de peste 501 mp ………………………………..600 lei/an

Tarifele stabilite nu includ TVA

 1. Pentru pompierii voluntari încadraţi la S.P.P.C. Gherla care participă la instruire şi pregătire
 • 20 lei/om/oră de instruire
 • 30 lei/om/oră de intervenţie
XIII. Contravenţii 

1.Contravenţia prevăzută la art. 493 alin. 2 litera a) din Legea 227/2015 privind codul fiscal se sancţionează cu amendă de la 71 lei la 283 lei   iar cea de la alin. 2 litera b) se sancţionează cu amendă de la 273 lei la 705 lei.

2.Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrare, vânzarea, evidenţa şi gestionarea după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 329 la 1 599 lei.

În cazul persoanelor juridice limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute mai sus se majorează cu 300%, respectiv:

– contravenţia prevăzută la art. 493 alin. 2 litera a) din Legea 227/2015 privind codul fiscal se sancţionează cu amendă de la 284 lei la 1 131 lei   iar cea de la lit. b) se sancţionează cu amendă de la 1 131 lei la 2 821 lei.

– încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrare, vânzarea, evidenţa şi gestionarea după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1 317 la 6 397 lei.

– Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 507 la 2.533 lei.

XIV.Taxele judiciare de timbru 

Taxele judiciare de timbru sunt stabilite conform tabelui corespunzător din Aneza 2.

ANEXA 2
       TAXE JUDICIARE DE TIMBRU CONFORM OUG 80/2013
art.3 al.1.Acțiunile si cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești x
         a) până la valoare de 500 lei 8%, dar nu mai putin de 20 lei
       b) între 501 lei și 5.000 lei 40 lei + 7% pentru ce depasesdte 500 lei
       c) între 5001 lei și 25.000 lei 355 lei+5% pentru ce depaseste 5.000 lei
       d) între 25.001 lei și 50.000 lei 1.355 lei+3%pentru ce depaseste25.000 lei
        e) între 50.001 lei și 250.000 lei 2.105 lei+2% pentru ce depaseste 50.000lei
       g) peste 250.000 lei 6.105 lei+1% pentru ce depaseste 250.000lei
 Ar. 4
       1)În cazul acțiunilor posesorii 20% din valoare bunului a caror posesie se solicita
        2)Pentru acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ 20% din valoarea bunului asupra caruia se poarta dezmembramintul
           In cazul cererilor care au ca obiect servituți 20% din valoare imobilului asupra caruia se solicita constituirea servitutii
Art. 5, alin 1) Cererile în materia partajului judiciar
a) Stabilirea bunurilor supuse împărțelii 3% din valoarea acestora
b)Stabilirea calității de copropietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecarui copropietar 50 lei pentru fiecare copropietar
c)Creanțe pe care copropietarii le au unii față de alții, născute din starea de propietate comună 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita
d) cererea de raport 3% din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita
e) cererea de reducțiune a liberalitâților excesive 3% din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor
f) cererea de partaj propiu zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia 3% din valoarea masei partajabile
Art. 5 alin 2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute la alin. 1 se formulează în cadrul aceleași actiuni 5% din valoare masei partajabile
Art. 6
(1) Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă,  50 lei dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei si 200 lei pentru cererile a caror valoare depaseste 2.000 lei
(2) Cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă 200 lei
(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă, 100 lei
Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în bani 50 lei
Cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani, aceasta 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei, şi  200 lei, dacă valoarea ei depăşeşte 2.000 lei.
 ART. 7
Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice
100 lei
Art. 8
       a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept nepatrimonial 100 lei
        b) cereri in anularea sau declararea nulitatii unui act juridic nepatrimonial. 100 lei
          c) cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc şi plata anumitor sume de bani 100 lei
d) acţiunile în grăniţuire; în ipoteza în care prin aceeaşi cerere se revendică şi o porţiune de teren, la taxa judiciară de timbru stabilită pentru acţiunea în grăniţuire se adaugă şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate. 100 lei
 (2) Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, când nu este accesorie acţiunii în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial 50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei.
   Art. 9  Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:
 a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – pentru care se solicită recuzarea 100 lei
 b) cereri de strămutare în materie civilă 100 lei
 c) cereri de repunere în termen 20 lei
 d) cereri de perimare 20 lei
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă 20 lei
 f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă 20 lei
g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată
h) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute 50 lei
g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor 10
     i) actiunile de granituire, in cazul in care nu cuprind si revendicarea unei portiuni de teren 19
     j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti taxa se va calcula în condiţiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită sau asupra căruia se solicită constituirea unei servituţi;
     k) cereri de stramutare in materie civila 4
    l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti pronuntate in tara sau in alte tari si a oricaror alte hotarari sau inscrisuri prevazute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 4
     m) cereri introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege x
           – cererea pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinte sau oricarui alt inscris 4
           – cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite- 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 39
      n) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute, precum si cereri de repunere in termen 4
     o) cereri pentru incuviintarea executarii silite 10
     o)1 cereri pentru emiterea somatiei de plata 39
  p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor 388
     r) cereri de asistenta judiciara, formulate de autoritatile straine, daca prin conventii internationale nu s-a stabilit ca asistenta judiciara internationala se efectueaza gratuit x
       – inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39
       – efectuarea de comisii rogatorii 78
     s) cereri de infiintare a popririi 10
ş) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecăţii se datorează părţilor 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată
     t) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive sau irevocabile 2
     ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie in parte 1/pagina
     ţ1) cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata sau cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora 1
     u) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti, de fiecare comunicare 4
     v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate 1
    x) cereri adresate Ministerului de Justitie pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor 19
 4. Cereri pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii x
   a) cereri pentru inregistrarea partidelor politice 39
   b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 19
 5. Cereri formulate in domeniul drepturilor de autor si de inventator se taxeaza dupa cum urmeaza x
    a) cereri pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea de masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora 39
    b) cereri pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 39
    6. In materie comerciala se taxeaza urmatoarele cereri x
a) cereri pentru inregistrarea sau autorizarea societatilor comerciale, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si lichidare a unei societati comerciale 39
    b) cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic 39
    c) actiuni cereri si contestatii introduse in temeiul legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura  reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004 120
    7. Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele x
     a) pentru cererea de divort intemeiata pe art.38 alin. 1 si 2 din Codul familiei 39
     b) pentru cererea de divort intemeiata pe art.38 alin. 3 din Codul familiei, precum si in cazul in care reclamantul nu realizeaza venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe tara 8
    c) pentru cererile de stabilire a locului minorilor, formulate potrivit art.100 alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de incredintare a copiilor minori, introdusa separat de actiunea de divort, pentru cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divortului, pentru actiunea introdusa de un parinte care a recunoscut unul sau mai multi copii, in scopul purtarii numelui sau, precum si pentru cererile de incredintare a copiilor minori din afara casatoriei, formulate potrivit art.65 din Codul familiei 6
    8.Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza: x
      a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile notarilor publici 8
      b) plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial 8
     c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei 4
    8.2 Cereri formulate potrivit Legii nr.188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza x
    a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti 8
    b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita 8
    c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc 4
   Actiunile si cererile prevazute de Decretul-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare si de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliarenr.7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cererile de efectuare a operatiunilor de publicitate 8
cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:
– încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiunea de partaj;
– încheierea de suspendare a judecării cauzei;
– hotărârile de declinare a competenţei şi de dezînvestire;
– hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrată sau nesemnată;
– hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.
4
   Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului impotriva  hotararilor judecatoresti se timbreaza cu 50% din:
– taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă;
– taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani.
cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:
– încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiunea de partaj;
– încheierea de suspendare a judecării cauzei;
– hotărârile de declinare a competenţei şi de dezînvestire;
– hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrată sau nesemnată;
– hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.
4
    Cererile in vederea declararii recursului in anulare in cauze civile, adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Inalta Curte de casatie si Justitie 8
   Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii 8

Proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele locale s-a aflat în dezbatere publică timp de 30 de zile.

sus(1)jos(8)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

Lasă un răspuns