hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata mariflor sofer angajare locuri de munca gherla dej cluj

Blocul nou de pe strada Hășdații îi îngrozește pe localnici, oamenii acuză primăria că favorizează constructorul. Ce răspunde primăria

Anunțata construcție a unui nou bloc între case, pe strada Hășdății din Gherla, stârnește în continuare nemulțumiri. Oamenii se tem că așa cum s-a mai întâmplat, se va da autorizație de construcție în defavoarea lor.

Locuitorii din zonă au trimis o nouă scrisoare deschisă, adresată primarului și șefului de la urbanism. În termeni destul de duri, aceștia sunt acuzați că ar favoriza demersurile constructorului.

Mai mult, oamenii spun că în spatele persoanelor care au cerut autorizația de construcție s-ar afla de fapt un întreprinzător local care a mai construit blocuri în oraș.

Scrisoare publică către funcționarii publici Ioan Neselean (primar în funcție), Morar Vasile (șef urbanism)

Locuitorii strazii Hășdății își exprimă dezamăgirea unitară cu privire la atitudinea și implicarea funcționarului public Ioan Neselean (primar ales 2016-2020) față de construirea de blocuri în zona de case, la numărul 5, instrumentată de Morar Vasile.

Vă aducem la cunoștință

Personajul neoficial, adică investitorul care dorește construcția de blocuri pe strada Hășdății la numărul 5 este altul decât cel care a făcut solicitarea. Acesta a construit și blocurile de la numerele 17A și 17B de pe această stradă, sprijinit tot de funcționarul public Morar Vasile (arhitect șef urbanism), care a orchestrat, promovat și dirijat documentațiile respective. Politica și traseul documentelor a fost identic cu cel de acum: s-a improvizat și generat  un PUZ abuziv, care ulterior a fost anulat de instanța de judecată, conform sentinței civile nr. 434/2009. Primăria a făcut recurs, pe care l-a pierdut prin sentința 2442/2009.

În atenția primarului, consilierilor și a opiniei publice, vă atașăm câteva „capodopere” în materie de blocuri între case, pe străzile Hășdății, Mintiului, Grădinarilor, Gârlei, inițiate, promovate și semnate de funcționarul public Morar Vasile.

De amintit

În anul 2015, de când se încearcă construirea de blocuri în zona de case pe strada Hășdății nr. 5, primarul Marius Sabo împreună cu comisia de arhitecți de la Cluj a stopat documentațiile de la început, având o poziție fermă și conform legii, ținând cont de nemulțumirea cetățenilor.

De reținut

La ședințele anterioare cu publicul, funcționarul public Ioan Neselean (primar în funcție) a avut o atitudine subiectivă, de promovare a construcției de blocuri între case, pe strada Hășdății nr. 5.
La fel, și comisia de arhitecți de la Cluj a fost deopotrivă total schimbată și dornică să se edifice cât mai multe blocuri.
La una dintre ședințele publice anterioare, căpitanul de echipă al arhitecților din Cluj, un cetățean longeviv, afirma schimbarea urbanizării, la care un locatar hotărât i-a spus că s-a schimbat primarul, nu legea.

În anul 2008, un singur locuitor de pe strada Hășdății a atacat în instanță construirea celor două blocuri ridicate, la numerele 17A și 17B și a obținut prin decizie judecătorească definitivă ANULAREA PUZ-ului. A câștigat și recursul inițiat de primărie.
Nici sentința judecătorească definitivă nu l-a potolit pe Vasile Morar, arhitect șef, subordonat funcționarului public Ioan Neselean să înceteze cu documentațiile pe care instanța de judecată i le anulează (promovare construcție blocuri între case).
Este atât de evident cum acest funcționar public, arhitectul șef Morar Vasile, care a instrumentat un PUZ anulat de instanța de judecată, îl reface acum tot pentru construcții de blocuri, la câteva case distanță.

Sunteți funcționari publici care nu trebuie să dați prioritate intereselor unui investitor avid în detrimentul locuitorilor care locuiesc la case.

Vă solicităm

  • să nu promovați construirea de blocuri în zona de case
  • să impuneți biroului urbanistic, dirijat de Vasile Morar, ca împreună cu orchestra lui de urbaniști consacrați să întocmească și să promoveze PUZ-uri pentru construcții de blocuri numai pe terenuri aferente zonelor de blocuri.
  • tripleta Morar Vasile – Ioan Neselean – comisia de arhitecți din Cluj să fie una obiectivă, care să exprime realitățile zonei.

Conform art. 47 al. 6 din Legea 350/2001, se interzice promovarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) cu scop declarat de promovare a unui anumit proeict de investiții.

***

Scrisoarea este semnată de peste 100 de locuitori din zona unde ar urma să se construiască blocul.

Interpelată pe tema acestui subiect, primăria Gherla a transmis miercuri după-amiază un raspuns la scrisoarea deschisă.

Ca urmare a scrisorii publice adresate “Ioan Neselean (primar în 
funcție) și Morar Vasile (șef urbanism)”, vă aducem la cunoștință 
următoarele:
 
Funcționarii publici regretă de fiecare dată când nu pot satisface dorințele legitime ale tuturor cetățenilor municipiului nostru. Deoarece  singura cale pe care o putem urma este cea legală (Dura lex, sed lex),  ne vedem nevoiți, uneori chiar împotriva unor păreri personale, să  acționăm doar așa cum prevede legea.
 
În cazul construirii blocurilor în zonele de locuințe unifamiliale de pe strada Hășdății, vă aducem la cunoștință că documentațiile de urbanism PUZ în acest caz au fost inițiate de către persoane fizice și nu de către funcționari ai Primăriei Municipiului Gherla.
 
Atunci când o persoană fizică sau juridică solicită emiterea unui certificat de urbanism, care implică modificări ale prevederilor documentațiilor în vigoare (aprobate pentru zonele respective), autorizarea investiției este condiționată de fiecare dată de elaborarea și aprobarea de către Consiliul Local a unui nou Plan Urbanistic Zonal (PUZ).
 
Consiliul Local este cel care a analizat și hotărât, în deplină cunoștință de cauză, amplasarea unor blocuri în zonele de locuințe unifamiliale. Hotărârile au fost luate având în considerare toate aspectele create de aceste lucrări.
 
Potrivit Art. 25 alin. 1 al Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul “Consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale”.
 
Hotărârile Consiliului Local au la  bază un referat de specialitate realizat de arhitectul șef, precum și un raport de informare a populației privind revizuirea sau modificarea documentelor de urbanism. 
În acest raport de informare se expun pe larg toate aspectele legate de solicitările respective, inclusiv sesizările care au fost făcute.
 
Conform articolului 56 alin. 7 al aceleași Legi 350/2001, Consiliul Local are obligația să emită o hotărâre prin care aprobă sau respinge documentele de urbanism.
 
Așadar, nici primarul și nici arhitectul șef nu vor lua hotărârea în ceea ce privește construirea blocurilor în zonele de locuințe unifamiliale de pe strada Hășdății, așa cum nu au luat nici până acum hotărâri care nu au fost de competența lor.
 
Vă mulțumim
 
vezi pe același subiect
 
sus(5)jos(25)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

Lasă un răspuns