taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj locuri de munca angajare gherla dej cluj supercom sofer muncitor
gherla strada hasdatii bloc case masini

Blocul de locuințe de pe strada Hășdății revine la vot, e ședință de consiliu local, ce se mai votează

Se anunță din nou spectacol la ședința de consiliu local, programată pentru ziua de miercuri, 31 martie 2021, de la ora 14. Pe ordinea de zi a revenit proiectul construcției unui bloc de locuințe pe strada Hășdății din Gherla, respins până acum de trei ori la vot.

La aceeași întâlnire, primăria va prezenta un raport  privind sumele de bani cheltuite lunar cu beneficiarii venitului minim garantat, dar vor fi suspuse la vot și alte proiecte.

Proiectul ordinii de zi

1.Informare privind situatia beneficiarilor venitului minim garantat.

Având în vedere solicitarea Consiliului Local, referitor la numărul beneficiarilor venitului minim garantat, acesta este fluctuant diferă de la lună la lună. Situația beneficiarilor venitului minim garantat pe parcursul anului 2020 și până în luna februarie 2021:

Nr. crt.

Anul

Luna

Nr.dosare de VMG la sfărșitul lunii raportate

Suma totală

2020

Ianuarie

88

27362 lei

2020

Februarie

86

26795 lei

2020

Martie

87

27050 lei

2020

Aprilie

87

27322 lei

2020

Mai

92

28069 lei

2020

Iunie

94

28605 lei

2020

Iulie

95

29353 lei

2020

August

93

28146 lei

2020

Septembrie

93

27506 lei

2020

Octombrie

90

27506 lei

2020

Noiembrie

92

27326 lei

2020

Decembrie

93

27581 lei

2021

Ianuarie

92

27421 lei

2021

Februarie

91

26988 lei

Conform art. 51 din H.G.50/2011, fondurile necesare pentru plata ajutorului social şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

În baza Legii nr. 416/2014 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare cuantumul pentru fiecare tip de familie este stabilit astfel:
Pentru familie formată din 1 persoana – 142 lei/lună
Pentru familie formată din 2 persoane – 255 lei/lună
Pentru familie formată din 3 persoane – 357 lei/lună
Pentru familie formată din 4 persoane – 442 lei/lună
Pentru familie formată din 5 persoane – 527 lei/lună
Pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane care face parte dintr-o familie, venitul minim garantat lunar crește cu 36,50 lei/lună.

Pentru a primi ajutorul social, atât familiile, cât și persoanele singure cu vârsta de peste 18 ani al căror venit net lunar este mai mic decât venitul minim garantat nu trebuie să dețină bunuri sau proprietăți precum:
– clădiri sau alte spații locative în afara locuinței proprii;
– terenuri din jurul locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 metri pătrați (mp) în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală;
– autoturism (autoturisme) și/sau motocicletă(motociclete) cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora;
– utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
– utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;
– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 RON;
– suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 EUR pentru persoana singură, respectiv 2.500 EUR pentru o familie;
– altele, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, și care sunt enumerate în anexa 4 a Hotărârii Guvernului nr. 50 din 19 ianuarie 2011.

Titularul ajutorului social are obligația să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri și numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea. Pentru a primi ajutorul social, cel puțin unul dintre membrii familiei beneficiare care este major, apt de muncă și care nu urmează o formă de învățământ la cursuri de zi, are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local.

Suma acordată ca ajutor social unei persoane singure sau unei familii reprezintă diferența dintre nivelul lunar al venitului minim garantat și venitul net lunar al persoanei singure sau al familiei.

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5.

Este vorba despre un proiect care a stârnit multe discuții în ultimii ani, după ce locuitorii din zona respectivă s-au opus proiectului. Proiectul nu a reușit să adune voturile necesare ale consilierilor în trei rânduri, iar  inițiatorul proiectului a făcut demersuri pentu acționarea în instanță  a consiliului local.

În referatul proiectului se arată că, prin cererea nr. 4547 din 26.03.2018, numiții M. V. și soția M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru Construire trei blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+M, împrejmuire și amenajări exterioare în municipiul Gherla str. Hășdății nr.5.

„Întrucât în ultimii ani în mass-media națională au aparut exemple de sentințe judecătorești care obligă la aprobarea unor proiecte similare, fac apel la conștiința colegilor consilieri locali de a vota în cunoștință de cauză, considerând că nu sunt factori de presiune în acest moment în raport cu perioada anului trecut și să vadă beneficiile unei astfel de construcții și oportunitatea ce rezultă în urma unei astfel de investiții: taxe și impozite pentru municipalitate, disponibilitate mărită de locuințe pe piață, creându-se un factor concurențial pentru ajustarea ori scăderea prețului locuințelor, urbanizarea zonei ținând cont că în momentul de față construcțiile existente sunt din anii 1950, accesul familiilor tinere pentru achiziționare de locuințe, faptul că sunt locuri suficiente de parcare, faptul că accesul în curtea imobilelor se va face dintr-un drum nou construit de către investitor, ori că imobilele se situează în vecinătatea S.C. Hetech Trend Ro S.R.L., S.C. Dachim S.R.L. și a soților M. P. și M. (cu acordul notarial al tuturor acestor vecini), poziționarea la începutul străzii Hășdății (după hypermarket Kaufland și agent economic Hetech), cât de asemenea faptul că documentația conține printre altele și următoarele: Acordul notarial al vecinilor, Studiu de însorire, Studiu de fundamentare privind circulația rutieră din 2019, Studiu de fundamentare privind extinderea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale, Studiu de fundamentare privind extinderea traseului rețelei de distribuție a energiei electrice, Studiu de fundamentare privind instalațiile edilitare de apă și canalizare, Aviz favorabil Comisia tehnică – Consiliul Județean Cluj, Aviz favorabil Comisia tehnică – Primăria Municipiului Gherla”.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003.

Prin procesul-verbal nr. 3555 din 09.03.2021, Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat raportul poliției locale din data de 11.02.2021 înaintat cu adresa nr. 2471 din 17.02.2021, ca urmare a solicitărilor scrise nr. 13336/2020 și 16895/2020 de către Compartimentul de Audit Public Intern de verificare a unor parcele date în folosință gratuită în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.
Conform Anexei nr. 2 s-au verificat 9 autorizații de construire expirate pentru parcele atribuite tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003.
La parcela nr. 2 (AC nr. 10/2010, expirată în 17.09.2013), beneficiar J. I., și la parcela nr. 32 (AC nr. 16/2011, expirată în 08.04.2014), beneficiar C. D.-A., construcțiile sunt executate în roșu sub acoperiș. Beneficiarii au inițiat demersuri pentru obținerea de autorizații pentru continuarea lucrărilor.
Pentru un număr de 7 parcele a căror autorizații de construire au expirat și anume parcela nr. 3, beneficiar M. E. (căruia i s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 170/06.11.2019, cu valabilitate până la 06.11.2021), parcela nr. 28, beneficiar B. I.-G., parcela nr. 25, beneficiar I. I.-T., parcela nr. 60, beneficiar V. A.-V., parcela nr. 21, beneficiar T. E., parcela nr. 20, beneficiar D. R. și parcela nr. 34, beneficiar S. N.-M., Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat, ținând cont de faptul că pe parcelele 3 și 28 s-au realizat fundații, iar pe parcelele 25, 60, 21, 20 și 34 nu au fost executate lucrări și a propus retragerea dreptului de folosință.
Față de acestea se propune retragerea dreptului de folosință beneficiarilor cuprinși în anexa la proiectul de hotărâre, potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 15/2003.

4.Referat și proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj.

Prin cererea nr. 359/11.01.2020 numiții L. I. și soția L. S. I., domiciliați în municipiul Gherla, în calitate de coproprietari ai imobilelor situate pe str. Mureșului F.N., înscrise în CF nr. 55876 cu nr. cadastral 55876 și CF nr. 55874 cu nr. cadastral 55874, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafețelor de teren 50 mp identificată prin numărul cadastral 55876 UAT Gherla și 29 mp identificată prin numărul cadastral 55874 UAT Gherla, desprinse din parcela mamă (55834), de la subsemnații către municipiul Gherla în vederea realizării drumurilor conform PUZ aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 29 din 27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, se propune aprobarea acceptării donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 de către municipiul Gherla, proprietari tabulari L. I. și soția L. S. I., în vederea amenajării drumurilor conform PUZ str. Apei aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietatea publică a Municipiului Gherla.

5.Referat și proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr.87/26.11.2015 cu privire la transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr.8/24.06.1993.

Prin adresa cu nr. 3834/15.03.2021 Dl. T. S. solicită încheierea unui contract de concesiune pentru terenul pe care se află amplasat construcția – apartamentul 2 din Gherla, jud. Cluj, apartament pe care l-a cumpărat din contractul de vânzare cumpărare notarial încheiat cu R. N. –E. și soția R. M..
Prin HCL 87 /26.11.2015 s-a stabilit că titularii dreptului de concesiune asupra parcelei nr.4 din Gherla str. Fizeșului FN cu nr. topo 1138/3/1/2/1/1/1/1/5 sunt M. V. T. și R. N. E. cu soția R. M., toți domiciliați în Gherla jud. Cluj, fiecare în cota de ½ parte .
Ulterior adoptării HCL nr.87/2015 s-a încheiat actul adițional la contractul de concesiune nr.8 /24.06.1993 care reflectă conținutul HCL 87/2015.
Întrucât dl. R. N. E. și soția R. M. au înstrăinat apartamentul nr.2 , în temeiul art. 41 din legea 50/1991 se transmite noului cumpărător cota de ½ parte din dreptul de concesiune asupra parcelei nr.4 în suprafață de 450 mp. cu nr. . topo 1138/3/1/2/1/1/1/1/5.
Potrivit art. 41 din Legea 50/1991, dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare a fost constituit.
În ceea ce privește competența consiliului local de a reglementa situația creată, această competență este stabilită prin dispozițiile art. 129 alin.2 lit.c și alin.6 lit a și b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ care prevăd că Consiliul local hotărăște concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată ale UAT.

6.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 15.04.2021.

Prin adresa cu nr. 4297/22.03.2020 Compania de Apă Someș SA a comunicat Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 15.04.2021 , in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

„Analizând ordinea de zi comunicată, apreciem că se impune mandatarea domnului consilier M. M. M. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.
În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.04.2021”.

7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al
Municipiului Gherla la 31.12.2020.

La data de 31 decembrie 2020, la partea de venituri a fost realizată suma de 35.268.006 lei, veniturile fiind încasate în proporție de 79.46% față de prevederile anului 2020 în suma de 44.383.490 lei. Realizările la partea de venituri la 31 decembrie 2020 adică suma de 30.268.006 lei sunt în proporție de 116.56% față de încasările în sumă de 30.256.520 lei la dată de 31 decembrie 2019.

Veniturile încasate în sumă de 35.268.006 lei la data de 31 decembrie 2020 sunt formate din:
1. venituri proprii sect.de funcționare 26.020.344 lei
2. sume defalcate din TVA 8.599.500 lei
3. subvenții de la bugetul de stat 376.359 lei
4. Venituri secțiunea de dezvoltare 271.803 lei

Plățile efectuate din bugetului local la dată de 31 decembrie 2020 sunt de 36.630.421 lei, fiind în proporție de 102.04% față de plățile efectuate la dată de 31 decembrie 2019 în suma de 35.895.490 lei

Excedentul bugetului local la sfârşitul anului 2020 este de 5.188.988 lei, fiind format din excedentul anilor precedenți în suma de 6.551.403 lei și deficitul din cursul anului 2020 de 1.362.415 lei.

La activităţile autofinanţate încasările realizate sunt în sumă de 17.922.762 lei, adică 83.11% față de prevederile anuale de 21.562.690 lei și 91.10% față de încasările de 19.671.865 lei la dată de 31 decembrie 2019. La plăţi efectuate s-a realizat suma de 18.064.007 lei, adică 82,65% față de prevederi anuale de 21.854.700 lei și 91.12% față de plățile efectuate în suma de 19.822.969 lei la dată de 31 decembrie 2019.

Excedentul activităților autofinanțate la dată de 31.12.2020 este de 150.749 lei.

8.Diverse probleme.

foto: arhiva

sus(0)jos(20)

2 comentarii

  1. Atentia la mita oferita de constructor factorilor de decizie..!! Fiind la inceput de mandat se poate corupe usor unde si cine trebuie in detrimentul/disconfortul cetatenilor din locatia respectiva !! Deja simt miros de catuse la Gherla !!
    DGA-ul e cu ochii pe voi !! Ma ocup eu personaL de voi datatorilor si luatorilor de mita de plan local/Gherla ...!!
    Mai sunt locuri la Gherla la facultate destule infractorilor..

    sus(8)sus(0)

Lasă un răspuns