irrom fabrica calorifere iclod fundatura locuri de munca angajare sudor stivuitorist sef schimb dej cluj
gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
angajare sofer transport mobila gherla dej cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj asociatia pro vita cabinet veterinar gherla medic telefon
jandarm caine copil

Angajari la Jandarmerie – posturile scoase la concurs și condițiile

Inspectoratul General al Jandarmeriei anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea de posturi de subofițer vacante – specializarea conductor caine serviciu.

Posturile scoase la concurs la Cluj:

 • subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Cluj-Napoca – Deșamentul 4 Jandarmi, jud. CJ, Municipiul Cluj-Napoca, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Cluj – Detașamentul 1 Jandarmi, jud. CJ, Municipiul Cluj-Napoca, Domeniu de activitate: Ordine publică

Posturile scoase la concurs în țară:

 • subofițer operativ principal (și conductor câine) prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ-Dir.Gen.Jd.Mun.Bucuresti – Batalionul 6 Jandarmi, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ-Bg.Sp.Interv.Jd. – Batalionul 2 Jandarmi, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Bacau – Detașamentul 4 Jandarmi, jud. BC, MUNICIPIUL BACAU, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal (C.C.S.) prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Brasov – Detașamentul 4 Jandarmi, jud. BV, MUNICIPIUL BRASOV, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Constanta – Detașamentul 5 Jandarmi, jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal / Conductor C.S. prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Craiova – Detașamentul 5 Jandarmi, jud. DJ, MUNICIPIUL CRAIOVA, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Ploiesti – Detașamentul 4 Jandarmi, jud. PH, MUNICIPIUL PLOIESTI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Timisoara – Detașamentul 4 Jandarmi, jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Tg.Mures – Detașamentul 4 Jandarmi, jud. MS, MUNICIPIUL TARGU MURES, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal (și conductor câine serviciu) prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Iasi – Detașamentul 1 Jandarmi, jud. IS, MUNICIPIUL IASI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Prahova – Detașamentul 1 Jandarmi, jud. PH, MUNICIPIUL PLOIESTI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Sibiu – Detașamentul 1 Jandarmi, jud. SB, MUNICIPIUL SIBIU, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • subofițer operativ principal – Conductor câini serviciu prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Valcea – Detașamentul 1 Jandarmi, jud. VL, MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, Domeniu de activitate: Ordine publică

Un candidat se poate înscrie pentru mai multe posturi distincte.

Condiții generale și criterii specifice:
Încadrare directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.

Dată limită depunere dosar: 3 aprilie 2024, ora 16. Pentru posturile de la Cluj-Napoca, documentele solicitate se pot trimite la adresa de email cariera@jandarmeriamobilacluj.ro.

Informații suplimentare aici hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=1246

angajare loc de munca sofer distributie gherla dej cluj fotografi video evenimente nunta botez majorat gherla dej cluj

Lasă un răspuns