taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
gama optic gherla ochelari rabla oftalmologie analize medicale dej cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla spalatorie auto gherla casa antik
escape restaurant gherla locuri de munca angajare bucatar dej cluj
consiliul local gherla vot sedinta

A fost ședință la primărie, s-a rectificat bugetul, unde se duc banii – VIDEO

Pentru ziua de joi, 11 iulie, a fost convocată ședință publică extraordinară a consiliului local Gherla.

Pe ordinea de zi s-a aflat un singur punct, un rferat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

În referatul proeictului se arată că „prin contractul nr. 7294 din 10.06.2019 încheiat între Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj și Municipiul Gherla, a fost aprobat transferul sumei de 622.000 lei către bugetul municipiului Gherla pentru finanțarea achiziționării de aparatură medicală pentru Spitalul municipal Gherla. Aceste sume trebuie prinse cât mai repede în buget pentru a putea demara procedurile de achiziție a acestor aparate medicale.

Țînând cont de execuția bugetară până la acest moment și analizând necesarul de fonduri până la sfarșitul anului pe toate capitolele bugetare ale secțiunii de funcționare, s-a constatat că sunt capitole unde sumele alocate sunt excedentare și capitole unde sumele alocate sunt insuficiente. Astfel s-a procedat la efectuarea unor virări de credite între capitole bugetare, acest lucru neafectând totalul bugetului local al Municipiului Gherla.

De asemenea se constată realizări de venituri la unele surse peste cele prevăzute inițial, astfel s-a procedat la majorarea unor venituri proprii ale bugetului local.

În aplicarea prevederilor OG 114/2018, unele contracte de lucrări au suferit modificări, datorită creșterii salariului minim, mai ales în sectorul construcțiilor. Acest lucru a dus la creșterea valorii lucrărilor, implicit la creșterea valorii totale a unor obiective de investiții aflate în derulare. În consecință, trebuie modificată lista de investiții a bugetului local pentru anul 2019, prin creșterea valorii unor obiective, conform cu anexa 3.

anexa 3

OBIECTIVE Valoare obiectiv BUGET 2019 INFLUENTE BUGET RECTIFICAT 2019
Autorități publice – Alte cheltuieli 6.182.000 1.050.000   1.050.000
Reabilitare, mansardare și dotare cladire sediul Primăriei 6.132.000 1.000.000   1.000.000
Echipamente I.T 50.000 50.000   50.000
Invățământ 13.745.000 995.000   995.000
Amenajare grupuri sociale, inst. încalzire, electrice și sanitare Șc. Gen. 1 Dragoș Vodă nr.1 800.000 690.000   690.000
Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare și dotare Șc. Gim. nr 1 PT 12.230.000 50.000   50.000
Proiect moder. corp vechi Grăd.Veseliei și constr. corp nou 50.000 50.000   50.000
Modernizare, reabilitare și dotare Grăd. Arici Pogonici structura II str. Mihai Viteazu nr.20 35.000 35.000   35.000
Modernizare și dotare Grăd. Arici Pogonici structura I str. Armeneacă nr.21 30.000 30.000   30.000
PT-Modernizare, mansardare și dotare Șc. Gen 1. str Romană 106 500.000 40.000   40.000
PT-reactualizare Amenajare spații subsol Liceul Petru Maior 50.000 50.000   50.000
PT- Refațadizare și amenajări exterioare Liceul Petru Maior 50.000 50.000   50.000
Sănătate   50.000   50.000
PT Modernizare și dotare Ambulatoriu (Policlinică) 50.000 50.000   50.000
Cultură, recreere, religie 1.245.000 1.245.000   1.245.000
Modernizare și dotare Biblioteca Municipală 175.000 175.000   175.000
Instrumente muzicale 20.000 20.000   20.000
SF Modernizare și dotare Stadion Municipal 100.000 100.000   100.000
Registru spații verzi 400.000 400.000 -35.000 365.000
Reabilitare terenuri de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 de locuri 370.000 370.000 10.000 380.000
Reabilitare terenuri de sport cu gazon sintetic 180.000 180.000 25.000 205.000
Dezvoltare publică, locuințe 5.328.000 2.090.000   2.090.000
Întocmire Plan Urbanistic General 700301 100.000 100.000   100.000
PT-Înlocuire iluminat existent cu iluminat economic prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată 700600 150.000 50.000   50.000
PT+EXECUȚIE Construire capelă în loc. Hășdate 450.000 400.000   400.000
PT capele Băița, Silivaș 250.000 150.000   150.000
DALI cămin cultural Băița (expertiză) 50.000 50.000   50.000
DALI camin cultural Hășdate (expertiză) 50.000 50.000   50.000
SF sala multifuncțională Silivaș 50.000 50.000   50.000
SF Complex multimedia dedicat tineretului 120.000 120.000   120.000
SF SMURD 60.000 60.000   60.000
Reactualizare SF- Construire locuințe sociale 10.000 10.000   10.000
SF Bazin de înot 100.000 100.000   100.000
DALI Imobil Piața Libertății nr. 3 120.000 120.000   120.000
Panouri intrare oraș -SF 100.000 100.000   100.000
PT + EXECUȚIE Reabilitare imobil (CT) str. Liviu Rebreanu 460.000 100.000   100.000
Amenaj. digului de apărare în zona Parcului Mare al Mun. Gherla prin amplas. de mobilier urban, stâlpi cu panouri fotovoltaice pentru iluminat și a unui trotuar dalat pentru activități recreative 50.000 50.000   50.000
Plan de mobilitate urbană 100.000 100.000   100.000
PT- Restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural al Mun. Gherla imobil str. 1 Dec 1918 nr 16 200.000 200.000   200.000
PT-Modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin 2.214.000 200.000   200.000
PT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO GHERLA 694.000 80.000   80.000
Canalizare, salubritate 210.000 20.000   20.000
Dotare cabinet adăpost câini fără stăpân 10.000 10.000   10.000
Toaletă cu autocurățare 200.000 10.000   10.000
Transporturi și telecomunicații 30.432.290 6.739.750   6.739.750
Modernizare drum DC39 (Sărătura) 1.572.740 10.000   10.000
Modernizare strazi lot VI grupa I 20.099.000 3.729.750 -40.000 3.689.750
LOT VI GR.2 4.355.780 1.000.000   1.000.000
LOT VI GR.3 2.609.770 1.000.000   1.000.000
LTE Cartier Hășsdății 1.795.000 1.000.000 40.000 1.040.000
TOTAL BUGET LOCAL 57.142.290 12.189.750   12.189.750
Aparatură medicală 10.000 10.000 692.000 702.000
TOTAL BUGET AUTOFINANȚATE 10.000 10.000 692.000 702.000
TOTAL GENERAL 57.152.290 12.199.750 692.000 12.891.750

Astfel în urmă acestor modificări bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de 26.693.750 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 38.884.750 lei, din care la secțiunea de funcționare 25.993.000 lei, iar la secțiunea de dezvoltare 12.891.750 lei.

Țînând cont de prevederile art. 49 a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, fiind îndeplinite condițiile legale se propune aprobarea acestei rectificări în cadrul ședinței extraordinare, având în vedere necesitatea adoptării acestor prevederi cât mai curând posibil.”

Suspus la vot, proiectul de hotărâre a fost votat de toți consilierii prezenți la ședință.

video în continuare

sus(1)jos(24)

Faci un comentariu sau dai un răspuns?