locuri de munca gherla dej cluj avertis tamplar mobila muncitor

locuri de munca gherla dej cluj ch industrial umerase angajare secretara

locuri de munca gherla dej cluj asistent medical stomatolog dentist

hayak cafenea pub club gherla dej cluj fastfood orar program nisip balast mondial gherla materiale de constructie dej cluj telefon pret

locuri de munca gherla angajare dej cluj consultant vanzari optica medicalalemne de foc vanzare gherla dej cluj

feorterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj asociatia pro vita bucuresti

centru recuperare neuropsihiatrica copii gherla cluj

Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica intra in lucrari de modernizare si reparatii

Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica de pe strada Plugarilor va intra in lucrari de reabilitare, reparatii curente si amenajari. Investitia a fost aprobata in cadrul sedintei de la sfarsitul lunii octombrie a Consiliului Judetean Cluj, care va avea o contributie de 158.471,72 lei la proiect.

In referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj se arata:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Cluj, instituţie aflată sub autoritatea Consiliul Judeţean Cluj, a depus spre finanţare, în cadrul Axei Prioritare 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, proiectul „Reabilitare, reparaţii curente si amenajări Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Gherla”.

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea, remodularea si echiparea Centrului de Recuperare si Reabilitare Gherla, în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale privind protecţia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006-2013, a programelor de interes naţional in domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in politicile U.E., referitoare la acest subiect în scopul creşterii calităţii vieţii.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului se vor desfăşura următoarele activităţi:

  • Remodularea construcţiei existente cu amenajarea de camere cu grupuri sanitare aferente in conformitate cu respectarea standardelor minime  de calitate in domeniul centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap;
  • Amenajarea de spatii destinate desfăşurării activităţilor de recuperare ,reabilitare specifice persoanelor cu handicap neuropsihic.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 176/2009 privind aprobarea şi cofinanţarea proiectului „Reabilitare, reparaţii curente si amenajări Centrul de recuperare, reabilitare neuropsihiatrică Gherla” s-a prevăzut participarea Consiliului Judeţean Cluj la cofinanţarea proiectului cu suma de 61.615,20 lei si cu suma de 585.344.40 lei reprezentând TVA aferent cheltuielilor proiectului.

In urma evaluării proiectului de către comisia de evaluare tehnica si financiara POR, au intervenit modificări in bugetul iniţial al proiectului astfel încât s-a solicitat emiterea unei noi hotărâri de consiliu judeţean. Urmare a solicitării D.G.A.S.P.C. Cluj a fost adoptată Hotărârea nr. 139 din 28 mai 2012 prin s-a aprobat participarea Judeţului Cluj la cofinanţarea proiectului cu suma de 70.047,80 lei, din care 56.047,80 lei contribuţie la cheltuielile eligibile si 14.000 lei contribuţie la cheltuielile neeligibile. De asemenea, s-a aprobat si asigurarea resurselor financiare din bugetul Judeţului Cluj pentru TVA-ul aferent proiectului in cuantum de 668.774,27 lei.

In perioada de contractare, urmare a solicitării Autorităţii de Management, unele cheltuieli considerate iniţial ca eligibile au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile. Astfel, anumite dotări de specialitate au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile,  capitolul 3.2 Dotări de specialitate – 238.496,00 din buget fiind compus in final din suma de 40.296,00 cheltuieli neeligibile + suma de 198.200,00 lei cheltuieli eligibile. De asemenea, cheltuielile de amenajare spatii verzi si împrejmuire sunt considerate neeligibile, capitolul 3.1 Construcţii si instalaţii – 2.192.626,49 din buget fiind compus in final din suma de 59.532,49 cheltuieli neeligibile + suma de 2.133.094,00 cheltuieli eligibile.

Având în vedere modificările mai sus menţionate  bugetul total al proiectului a devenit  în valoare totală de 3.485.164,28 lei din care:

  • 2.716.561,52 lei valoarea eligibila a proiectului
  • 668.774,27 lei TVA
  • 54.331,23 lei contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile
  • 99.828,49 lei contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile.

Astfel, urmare a solicitării D.G.A.S.P.C. Cluj a fost adoptată Hotărârea nr. 184 din 28 august 2012 prin s-a aprobat participarea Judeţului Cluj la cofinanţarea proiectului cu suma de 154.159,72lei, din care 54.331,23 lei contribuţie la cheltuielile eligibile si 99.828,49 lei contribuţie la cheltuielile neeligibile.

Ulterior, în data de 05.10.2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a transmis o nouă solicitare de clarificări la documentaţia de contractare prin care se solicită o nouă refacere a bugetului şi implicit emiterea unei noi hotărâri de consiliu judeţean. Conform solicitării, refacerea bugetului se impune din următoarele motive: în bugetul proiectului, la capitolul 2. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, suma totală eligibilă (139.990,00 lei) reprezintă mai mult de 5% din totalul cheltuielilor eligibile (2.716.561,52 lei). Acest lucru este contrar prevederilor Ordinului privind cheltuielile eligibile aferente domeniului de intervenţie 3.2– Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Prin urmare, la bugetul proiectului s-au efectuat modificările de rigoare, respectiv la Capitolul 2. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, s-a recalculat suma totală considerată iniţial eligibilă (139.990,00), astfel încât să nu depăşească 5% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea care a depăşit 5% din totalul cheltuielilor eligibile (4.400) a fost adăugată la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

În urma acestor modificări bugetul total al proiectului se prezintă astfel:
Buget total :  3.485.164,28 lei din care:

  • 2.712.161,52 lei valoarea eligibila a proiectului
  • 668.774,27 lei TVA
  • 54.243,23 lei contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile
  • 104.228,49 lei contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile.

In sedinta CJ Cluj din 31 octombrie 2012 s-a aprobat participarea Judeţului Cluj la cofinanţarea proiectului „Reabilitare, reparaţii curente si amenajări Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Gherla” cu suma de 158.471,72 lei formată din contribuţia la cheltuielile eligibile în cuantum de 54.243,23 lei precum şi contribuţia la cheltuielile neeligibile în cuantum de 104.228,49 lei”.

sus(0)jos(0)
loading...

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylocuri de munca gherla iclod fundatura angajare ferma salariu

laborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefonapartament vanzare bloc gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns