hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata constructii case zugrav instalatii reparator gherla dej cluj

calorifer incalzire bani

Ajutoare pentru încălzire – ce sume se dau, cine primește și de când se depun cererile

Persoanele cu venituri mici beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinței, pentru perioada noiembrie 2017 – martie 2018.  Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie electrică, gaze naturale și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încalzire, acesta fiind cel principal utilizat.

Beneficiază de acest ajutor familiile şi persoanele singure, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Venituri nete lunare/membru de familie Gaze naturale
– Lei –
Lemne şi Cărbuni
– Lei –
Energie electrică
– Lei –
<155 lei 262 54 240
155,1 – 210 lei 190 48 216
210,1 – 260 lei 150 44 192
260,1 – 310 lei 120 39 168
310,1 – 355 lei 90 34 144
355,1 – 425 lei 70 30 120
425,1 – 480 lei 45 26 96
480,1 – 540 lei 35 20 72
540,1 – 615 lei 20 16 48 

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de 58 lei.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei sau succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere, titularul contractului de închiriere,
alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere, reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

Actele necesare pentru depunerea dosarelor

Pentru subvenţie la încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni: cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar), C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani, certificate naştere pentru copii sub 14 ani, certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc., act proprietate / contract închiriere / comodat, carte de identitate autoturism / motocicletă, adeverinţă de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie, adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activități independente, adeverinta instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi si studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’, un dosar cu şină.

Pentru subvenţie la încălzirea locuinţei cu gaze naturale: cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar), C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani, certificate naştere pentru copii sub 14 ani, certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc., act proprietate / contract închiriere / comodat, carte de identitate autoturism / motocicletă, adeverinţă de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizație, adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’, adeverință de venit de la DGFP pentru veniturile din activități independente, factură gaze (luna anterioară), un dosar cu şină.

Pentru subvenţie la încălzirea locuinţei cu energie electrică: cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar), C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani, certificate naştere pentru copii sub 14 ani, certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc., act proprietate / contract închiriere / comodat, carte de identitate autoturism / motocicletă, adeverinţă de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizație, adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’, adeverință de venit de la DGFP pentru veniturile din activități independente, factură energie electrică (luna anterioară), un dosar cu şină.

Obligații

Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligatia să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor, de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat. Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii, însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii.

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Cererea și declarația pe propria răspundere va fi primită doar în situația în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

Cererea și declarația pe propria răspundere, precum și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Public de Asistență Socială – camera 18 din cadrul Primăriei Gherla, începând cu data 16 octombrie 2017.

sus(1)jos(6)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

Lasă un răspuns